12. juuni 2018 – müüja kutseeksam Tartu Kutsehariduskeskus

Müüja-klienditeenindaja, tase 4  kutseeksam toimub 12. juunil 2018.a. algusega kell 10.00
Tartu Kutsehariduskeskuses, Põllu 11a õppekorpuses, 50303 Tartu

Kutseeksamil osaleda soovijal (kutse taotlejal) esitada järgmised dokumendid:
1. Taotleja vormikohane avaldus ( avalduse blankett )
2. Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart või juhiluba)
3. Haridust tõendava dokumendi koopia(d)
4. Täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia(d)
5. Vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)

Dokumentide blanketid leiab siit: Müüja eksami dokumendid

Müüja-klienditeenindaja kutseeksami tasu 62,00 € kutseeksami kulude katteks tasutakse pangaülekandega Eesti Kaupmeeste Liidu arveldusarvele nr. IBAN: EE032200221006131367 (Swedbank) liidu poolt esitatud arve alusel.
Maksekorraldusele märkida taotleja nimi ning märgusõna KUTSEEKSAM.

Dokumendid esitada 12. aprilliks 2018.a. :

  • Eelistatud: Saata elektroonilisel teel info@kaupmeesteliit.ee . Sel juhul saata kutse taotlemise avaldus digiallkirjastatuna
  • Saata posti teel või tuua kohale Eesti Kaupmeeste Liitu aadressil  Kiriku 6,  Tallinn 10130. Ümbrikule palume kirjutada märgusõna KUTSEEKSAM

Kutseomistamisega seotud kulude katteks tasutud raha ei tagastata, v.a juhul kui taotleja esitab kirjaliku avalduse kutseeksamist loobumise kohta enne 12.aprilli 2018.a.

Kaupmeeste Liidu  kutsekomisjon vaatab läbi esitatud dokumendid ja informeerib taotlejat kutsekomisjoni otsusest 11. maiks 2018.a.
Eitava otsuse puhul lisatakse põhjendus.

Lisainformatsioon:
Katrin Kuldkepp
Eesti Kaupmeeste Liit
Tel. 6201 914
e-post:  katrin.kuldkepp@kaupmeesteliit.ee