23. august 2018 – müügikorraldaja eksam Tartu Kutsehariduskeskus

Müügikorraldaja tase 5 kutseeksam toimub 23.augustil algusega kell 10.00
Tartu Kutsehariduskeskuses Põllu 11A, Tartu

Aeg: 23.augustil 2018 algusega kell 10.00
Koht: Tartu Kutsehariduskeskus, Põllu 11A, Tartu http://khk.ee/osakonnad/arindus-kaubandus

Dokumentide esitamise tähtajad:
  • Eelistatud: Saata elektroonilisel teel info@kaupmeesteliit.ee . Sel juhul saata kutse taotlemise avaldus digiallkirjastatuna
  • Saata posti teel või tuua kohale Eesti Kaupmeeste Liitu aadressil  Kiriku 6, Tallinn 10130. Ümbrikule palume kirjutada märgusõna KUTSEEKSAM

Kaupmeeste Liidu  kutsekomisjon vaatab läbi esitatud dokumendid ja informeerib taotlejat kutsekomisjoni otsusest  2 nädalat enne eksami toimumise kuupäeva.
Eitava otsuse puhul lisatakse põhjendus.

Lisainformatsioon:
Katrin Kuldkepp
Eesti Kaupmeeste Liit
Tel. 6201 914
e-post:  katrin.kuldkepp@kaupmeesteliit.ee