30.mai 2018 – müügikorraldaja eksam Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

Kutse Andja Eesti Kaupmeeste Liit kuulutab välja:

Müügikorraldaja tase 5 kutseeksam

Aeg: 30.mail 2018 algusega kell 10.00

Koht: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Vinni vald, Lääne-Virumaa http://www.lvrkk.ee/

Dokumentide esitamise tähtajad:

  • Eelistatud: Saata elektroonilisel teel info@kaupmeesteliit.ee . Sel juhul saata kutse taotlemise avaldus digiallkirjastatuna
  • Saata posti teel või tuua kohale Eesti Kaupmeeste Liitu aadressil  Kiriku 6, Tallinn 10130. Ümbrikule palume kirjutada märgusõna KUTSEEKSAM

Kaupmeeste Liidu  kutsekomisjon vaatab läbi esitatud dokumendid ja informeerib taotlejat kutsekomisjoni otsusest  2 nädalat enne eksami toimumise kuupäeva.
Eitava otsuse puhul lisatakse põhjendus.