6.juuni 2018 müüja kutseeksam Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekoht

Müüja-klienditeenindaja, tase 4  kutseeksam toimub 6. juunil 2018.a. algusega kell 11.00
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekohas, Kreenholmi 45, Narva

Kutseeksamil osaleda soovijal (kutse taotlejal) esitada järgmised dokumendid:
1. Taotleja vormikohane avaldus ( avalduse blankett )
2. Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart või juhiluba)
3. Haridust tõendava dokumendi koopia(d)
4. Täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia(d)
5. Vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV)

Dokumentide blanketid leiab siit: Müüja eksami dokumendid

Müüja-klienditeenindaja kutseeksami tasu 62,00 € kutseeksami kulude katteks tasutakse pangaülekandega Eesti Kaupmeeste Liidu arveldusarvele nr. IBAN: EE032200221006131367 (Swedbank) liidu poolt esitatud arve alusel.
Maksekorraldusele märkida taotleja nimi ning märgusõna KUTSEEKSAM.

Dokumendid esitada 6. aprilliks 2018.a. :

  • Eelistatud: Saata elektroonilisel teel info@kaupmeesteliit.ee . Sel juhul saata kutse taotlemise avaldus digiallkirjastatuna
  • Saata posti teel või tuua kohale Eesti Kaupmeeste Liitu aadressil  Kiriku 6,  Tallinn 10130. Ümbrikule palume kirjutada märgusõna KUTSEEKSAM

Kutseomistamisega seotud kulude katteks tasutud raha ei tagastata, v.a juhul kui taotleja esitab kirjaliku avalduse kutseeksamist loobumise kohta enne 6.aprilli 2018.a.

Kaupmeeste Liidu  kutsekomisjon vaatab läbi esitatud dokumendid ja informeerib taotlejat kutsekomisjoni otsusest 4. maiks 2018.a.
Eitava otsuse puhul lisatakse põhjendus.

Lisainformatsioon:
Katrin Kuldkepp
Eesti Kaupmeeste Liit
Tel. 6201 914
e-post:  katrin.kuldkepp@kaupmeesteliit.ee