7. juuni 2018 – müügikorraldaja kutseeksam Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Müügikorraldaja tase 5 kutseeksam toimub 7. juunil algusega kell 10.00
Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, Niidupargi 12, Pärnu

Aeg: 7. juunil 2018 algusega kell 10.00
Koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi 12, Pärnu http://www.hariduskeskus.ee/

Dokumentide esitamise tähtajad:
  • Eelistatud: Saata elektroonilisel teel info@kaupmeesteliit.ee . Sel juhul saata kutse taotlemise avaldus digiallkirjastatuna
  • Saata posti teel või tuua kohale Eesti Kaupmeeste Liitu aadressil  Kiriku 6, Tallinn 10130. Ümbrikule palume kirjutada märgusõna KUTSEEKSAM

Kaupmeeste Liidu  kutsekomisjon vaatab läbi esitatud dokumendid ja informeerib taotlejat kutsekomisjoni otsusest 2 nädalat enne eksami toimumise kuupäeva.
Eitava otsuse puhul lisatakse põhjendus.

Lisainformatsioon:
Katrin Kuldkepp
Eesti Kaupmeeste Liit
Tel. 6201 914
e-post:  katrin.kuldkepp@kaupmeesteliit.ee