Hetkel aktuaalne

Hetkel aktuaalne

Eelnõud Riigikogus
Vastu võetud seadused
 • Pakendiseaduse muutmise seadus 358 SE
  Etapp: Vastu võetud 21.03.2017 Staatus: Avaldatud Riigi Teatajas
  Eelnõuga võeti Eesti õigusesse üle nn kilekottide kasutamist piirav direktiiv, millega soovitakse 2019. aasta lõpuks vähendada õhukeste kilekottide kasutamist 90 kilekotini inimese kohta aastas. 2025. aasta lõpuks soovitakse sama number tuua 40-ni. Seaduse jõustumisel tuleb poodides ostjatele pakkuda kilekottide kõrval ka teisi pakendamise võimalusi, mida juba ka tehakse. Näiteks pakutakse paber-, riide- ja võrkkotte, ka korduvkasutatavaid plastikkotte. Alates 2019. aastast keelatakse poodides suuremate kilekottide tasuta jagamine, näiteks puudutab see müügikampaaniate ajal ostude jaoks massiliselt jagatavaid kilekotte. Kehtima jääb erand, mille järgi tohib kasutada väiksemaid õhukesi kilekotte lahtise toidukauba esmaseks pakendamiseks, näiteks liha või köögiviljade ostmisel või hügieeni otstarbel kilepakendis piima ostmisel.
  Kaupmeeste Liit osales Keskkonnakomisjoni istungil 9.02.2017.
  Pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu tööversiooni kommenteerimine. 30.06.2016.
  Vakra: pakendiseadus piirab kilekottide tasuta jagamist. 21.03.2017 Pressiteated, Keskkonnakomisjon
  Pakendiseadusest tulenevad kuupäevad:
  1) Kilekotid peavad olema tasulised alates 01.01.2019.
  2) Alternatiive tarbijale peab pakkuma kohe seadusemuudatuse kehtima hakkamisest s. o jõustumise hetkest 17.04.2017.
  3) Millisest hetkest peavad kaupmehed plastkottide arvestust pidama hakkama?
  Alates seaduse jõustumisest ehk 17.04.2017.a.
 • Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus 380 SE
  Etapp: Vastu võetud 31.05.2017 Staatus: Avaldatud Riigi Teatajas
  Eelnõu näeb ette alternatiivsete tubakatoodete aktsiisiga maksustamise, et kaotada ebavõrdne konkurents alternatiivsete ja klassikaliste tubakatoodete vahel.
  Eesti Kaupmeeste Liidu arvamus alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu 380 SE kohta. Tubakatoodete väljapanekukeelu uuring Eesti Kaupmeeste Liit, OÜ Cumulus Consulting. 17.02.2017
 • Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus 458 SE (Panditulumaks) 
  Etapp: Vastu võetud 19.06.2017 Staatus: Avaldatud Riigi Teatajas.
  Vastuvõetud seaduse kohaselt võib maksu- ja tolliamet maksustada emaettevõtjale ja emaettevõtja tütarettevõtjatele antud laenud, kui laenu tingimused viitavad sellele, et sisuliselt on tegemist varjatud kasumieraldisega. Kui laenu tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud, lasub maksumaksjal kohustus tõendada maksuhalduri nõudmisel laenu tagasimaksmise võimet ja kavatsust. See tähendab, et 48 kuu möödumisel peab maksumaksja olema valmis tõendama, et tegemist on laenu, mitte varjatud kasumieraldisega.
  Seaduse järgi peavad ettevõtjad hakkama deklareerima maksuhaldurile ema- ja tütarettevõtjatele antud laenud ning selliste laenude tagastamised. Kui algselt sooviti ettevõtjatele panna igakuine deklareerimiskohustus, siis kaubanduskoja ja tööandjate keskliidu ettepanekul muudeti see kohustus kvartaalseks, mis vähendab oluliselt ettevõtjate halduskoormust.
  48 kuud ületavate laenudega seotud tõendamise kohustus ning laenude deklareerimise kohustus rakendub alates 2017. aasta 1. juulist antud laenu suhtes, samuti sellise laenu suhtes, mille puhul on alates 2017. aasta 1. juulist laenusummat suurendatud, laenu tagastamise tähtaega pikendatud või muid olulisi tingimusi muudetud. Ülejäänud muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2018.
  .

.