Koostöös Tartu Ülikooliga korraldab Kaupmeeste Liit sellel kevadel Kanada turundus-ja kaubandusprofessori Brent McKenzie loengusarja tootejuhtimisest ja jaekaubanduse strateegiatest.
Loengusari toimub kahes sessioonis: 3.-5.veebruaril ja 22.-23. aprillil ning selles osalevad 27 liidu liikmesettevõtte töötajat.

TÜ magistriõppe tudengid ja kaubanduses juba töötavad inimesed läbivad praktilise programmi kliendi analüüsist ja hinnastamisest tarneahela juhtimise ja planeerimiseni.
Kaupmeeste Liidu huvi professor McKenzie Eestisse kutsumisel on aidata kaasa kaubandusalase kõrghariduse arengule ja taseme tõusule Eestis.

Professor McKenzie’ga on Kaupmeeste Liidul pikaajalised koostöösuhted – ta on esinenud liidu korraldatud seminaridel jaekaubanduse teeninduse kvaliteedist 2003., 2005. ja 2007. aastal. Seminaride teemadeks on olnud jaekaubanduse teeninduse kvaliteet, klientide leidmine, hoidmine ja tagasivõitmine. Samuti viis prof. McKenzie 2008.aastal läbi koolituse tootekategooriate juhtimisest.

Brent McKenzie on alates 1999. aastast uurinud Eesti ja teiste Balti riikide kaubandust ja tarbijakäitumist. Ta on teinud mahukaid uurimusi Tallinna Kaubamaja kohta, samuti uurinud teisi jaekette, näiteks Stockmanni ja Maximat. Ostuhoiakute uuringut Eesti poodide kohta 2003.aastal aitas professoril läbi viia Kaupmeeste Liit.

Brent McKenzie on külastanud Eestit rohkem kui tosin korda ning leiab, et kaubandusteadlastele on Eesti jaeturg väga hea uurimisobjekt, kuna see muutub kiirelt ning pole liiga suur ega liiga väike. Eesti kaubanduse põhiprobleemiks hindab McKenzie kaubamärkide ja supermarketite suurt hulka. Keskuste rohkus siinsel turul ei võimalda jaemüüjatel omada suuremat mõju varustajate üle. See väljendub omakorda kõrgetes hindades.

Äripäev tegi professoriga veebruarikuisel külastusel ka pikema intervjuu, mida saab lähemalt lugeda siit:
Soovitusi kaubandusettevõtetele: 

Ja lühikokkuvõtet kaubandus.ee lehelt:  

Jaga uudist: