Kutse taotlemine

Kutse taotlemine

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel aadressil:
http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/tunnistusesaamine

 

Eesti Kaupmeeste Liit annab järgmisi kaubandusvaldkonna kutseid:

 1. Müüja-klienditeenindaja, tase 4 (kutsestandard kehtib kuni 08.05.2018)
 2. Müügikorraldaja, tase 5 (kutsestandard kehtib kuni 02.03.2019)
Kutse andmise tegevusluba

Vastavalt Teeninduse Kutsenõukogu 31.10.2013 koosoleku otsusele nr 12 kuulutati kaubanduse kutseala kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Kaupmeeste Liit. Teeninduse Kutsenõukogu otsustega saab tutvuda SIIN: .
Kutse andmise õigus kehtib kuni 30.10.2018.

Kaubanduse kutseala kutsete andmise kord

Kutse andmise etapid on kirjeldatud Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr.18  11.11.2014 kinnitatud korras.
Kaubanduse kutseala kutsete andmise kord – pdf-dokument

Kutseeksami tasu:
Kutse Kutseeksami tasu
Müüja-klienditeenindaja, tase 4 62,00 €
Müügikorraldaja, tase 5 32,00 €
Kaubanduse kutseala kutsekomisjon
 1. Marika Merilai, Kaupmeeste Liit, esimees
 2. Aili Põllu, AS Prisma Peremarket
 3. Anu Moosel, Sihtasutus Innove
 4. Astra Mõistlik, Tallinna Tööstushariduskeskus
 5. Edda Sõõru, Tartu Kutsehariduskeskus
 6. Esta Soover, Selver AS
 7. Heldi Kikas, Soome eestikeelse hariduse liit
 8. Heve Kirikal, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
 9. Kaie Pärn, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 10. Kaire Tero, Rimi Eesti Food AS
 11. Külliki Koppel, Coop Eesti Keskühistu
 12. Viive Siitan, Tallinna Kaubamaja AS
Kutsetunnistus

Kutse Andja(KA) Eesti Kaupmeeste Liit väljastab kutsetunnistuse vastavalt “Kaubanduse valdkonna kutse andmise korrale” kutseeksami positiivse sooritamise korral kutseeksami komisjoni protokolli põhjal tehtud Kutsekomisjoni otsusele.

 • KA kannab nende kutse saajate isikuandmed, kes on selleks nõusoleku andnud, Kutseregistrisse misjärel Kutsekoda korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse blankettidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused KA-le.
 • Kutsetunnistused registreeritakse Kutseregistris ja neid saab vaadata kutsekoja kodulehelt. Otsi oma kutsetunnistust Kutseregistrist 
 • Kutsetunnistus on tähtajatu.

Kui soovid, et sinu kutsetunnistus oleks tunnustatud ka teistes Euroopa Liidu riikides, saad Kutsekoja kodulehelt printida välja kutsetunnistuse inglise keelse lisa.

 

Täiendav info ja nõustamine:

Katrin Kuldkepp
Kutse Andja Eesti Kaupmeeste Liit
kutseeksamite projektijuht
e-post:  katrin.kuldkepp@kaupmeesteliit.ee
Telefon: 6201914