Ettevõtluspäev

Tallinna Ettevõtluspäev

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab alates 2004.aastast Tallinna Ettevõtluspäeva, et väärtustada ettevõtlust, julgustada inimesi oma lennukaid ideid ellu viima ning pakkuda lisaks uutele teadmistele võimalust kontaktvõrgu laiendamiseks.

Kaupmeeste Liit korraldab Ettevõtluspäeva raames seminare aktuaalsetel kaubandusettevõtjaid huvitavatel teemadel.

2017.a Ettevõtluspäeva läbiv teema on  „Väärtus peitub inimestes“.

Igaühes peituvate unikaalsete oskuste abil võib ühtmoodi nii raha teenida kui panustada oluliselt ühiskonda. Tehes asju, mida oskame, väärtustame ja mis meid ka õnnelikuks teeb, seejuures teistele kasu luues, tõuseb ka üldine motiveeritus, töösuutlikkus ja elukvaliteet. Kui iseendale tööandjaks olemise algusetapil püüame eelkõige oma oskuste abil väärtust luua, siis ettevõtte kasvufaasis on kahtlemata suurimaks väärtuseks töötajad kui osa ettevõtte intellektuaalsest kapitalist, samuti tarbijad ja kliendid, kellega toimub väärtuste vahetamine toote või teenuse pakkumise ja tarbimise näol. Ettevõtluspäeval tutvustatakse uue majanduse väljakutseid, nutikaid müügivõtteid ja lahendusi, olgu need siis tootearenduse, müügi, personalivaliku, tehniliste lahenduste või millegi muuga seotud.

3. oktoobri programm on suunatud alustavale ja tegutsevale ettevõtjale, käsitledes valdkonnapõhiseid teemasid kitsamalt, spetsiifilisemalt ning pakkudes ideid ja lahendusi ettevõtte arendamiseks. 4.-5. oktoober on pühendatud noortele, sest uue ettevõtjate põlvkonna kasvatamine algab juba koolis. Seoses sellega kutsub ettevõtlusamet ellu uue interaktiivse projekti „Inspiratsioonilabor“, mille eesmärk on ühelt poolt tutvustada noortele erinevaid erialasid/valdkondi koos praktilise järgiproovimise võimalusega ja teisalt läbi edukate ettevõtjate edulugude ja kogemuste julgustada valima karjäär ettevõtluses. Inspiratsioonilabor viiakse ellu  4.-5. oktoobril kell 10-18 SpaceX sündmuskeskuses.

2016.a Ettevõtluspäeva läbiv teema oli “Äri kui elamus”.

Kaupmeeste Liidu seminar-töötuba “Kuidas ületada olematu eelarvega kasvuraskusi ja saada turuliidriks?” toimus 04.10.2016 Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuse, Bolero 1 saalis.

Kaupmeeste Liit korraldas Tallinna Ettevõtluspäeva raames seminari “Kuidas ületada olematu eelarvega kasvuraskusi ja saada turuliidriks?” Seminaril esinesid Jardin OÜ tegevjuht Kaisa Ilves ja Põldma Kaubanduse AS omanik ja tegevjuht, Aasta Ettevõtja 2015 finalist Heinar Põldma.

Vaata lisaks: