Lekitatud Euroopa Komisjoni Plastikjäätmete strateegia eelnõus kavandatud karmid pakendamise nõuded

Euroopa Komisjoni detsembris avaldatav Plastikjäätmete vähendamise strateegia näitab, et Komisjon soovib siseturul liikuda taaskasutatava plastmassi suurendamise ja plastijäätmete vähendamise suunas. Aastaks 2030 on seatud ambitsioonikad eesmärgid. Eelnõu näeb ette rangemalt mikroplastikute kasutuse piiramist kosmeetikatoodetes ja puhastusvahendites. Samuti tehakse ettepanek muuta eeskirju taaskasutatud plastide kasutamiseks toidu pakendamisel. EuroCommerce’i hinnangul on eelnõu juures puudulik mõjuhinnang planeeritavate muudatuste suhestumise kohta olemasolevatesse regulatsioonidesse. Teemat lobistab EuroCommerce Euroopa Komisjoni tasandil kuni detsembrini.

Valgusfoorilaadsed toitumisalase teabe märgistused populariseeruvad pärast Nutriscore’i kasutuselevõttu Prantsusmaal

Prantsusmaa andis oktoobri lõpus oma toidutootjatele soovituse kasutada toidu pakenditel valgusfoori märgistamaks toote tervislikkust ja hõlbustamaks tarbija jaoks tasakaalustatud toitumist. Nn. NutriScore süsteem kasutab värve alates rohelisest kuni tumeoranžini, et teavitada tarbijaid toiduainetes sisalduvast suhkrust, soolast või küllastunud rasvadest. Ehkki toidu märgistamise eeskirjad on EL-s ühtlustatud, lubavad EL õigusaktid täiendavaid vabatahtlikke siseriiklikke eeskirju tingimusel, et need ei takista siseturu toimimist.

Prantsusmaa tervishoiuministri sõnul ei anna pakendi tagaküljel esitatud kohustuslik toitumisalane teave tarbijatele arusaadavat infot toote toiteväärtuse kohta. Selle asemel soovitab Prantsuse valitsus kasutada pakendi esiküljel lihtsat toitumisalase märgistamise skeemi. Enne Nutriscore’i juurde jäämist katsetas Prantsusmaa ka teisi toidumärgistuse võimalusi.

Lisaks Nutriscore’ile on EL-s mitmeid teisigi toidumärgistuse algatusi, nende seas kuue suure toidutootja (Coca-Cola, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo ja Unilever) poolt välja töötatud värviline märgis portsjonite suuruse kajastamiseks. Ka teised EL liikmesriigid kaaluvad sarnaste toidumärgistuste kasutuselevõtmist. (Seda on arutatud ka Eestis)

Euroopa Komisjon plaanib avaldada 2017. aasta lõpuks omapoolse hinnangu sellele, kas säärasid toidumärgistusi tasuks Euroopa-üleselt ühtlustada ja EL-tasandil reguleerida. Osad liikmesriigid ja sektorid suhtuvad sellistesse algatustesse ülikriitiliselt, viidates mõningate toodete diskrimineerimisele (näiteks sink ja juust).

Jaga uudist: