1. oktoobril kinnitasid nii Euroopa Nõukogu kui ka Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjon oma positsioonid ebaausate kaubandustavade direktiivi osas.

Nõukogu püüdis säilitada skoobina väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kaitse lepingutes suurettevõtetega ning oli vastu põllumeeste ja tööstuste ettepanekule laiendada direktiivi kõigile põllumajandustoodetele ja tootjatele suurusest sõltumata.

Euroopa Parlamendi AGRI komisjon võttis vastupidise, ambitsioonika seisukoha, mille eesmärk oli laiendada direktiivi sätteid paljudes suundades. See hõlmas ka kaitse laiendamist suurtele tarnijatele ja kõigile põllumajandustoodetele. EP AGRI komitee täiendas keelatud praktikate nimekirja, mis muuhulgas keelaksid teatud ärimudelid, näiteks sõltumatute jaemüüjate võrgustikud ja keelaksid loomade heaolu ja keskkonnaalased standardid, mis lähevad kaugemale ELi miinimumnõuetest (!).

Euroopa Parlament hääletab oma lõplikku seisukoha täiskogu istungil 22. oktoobri nädalal; EP ja Nõukogu vahelised läbirääkimised peavad algama 18. oktoobril ja need peavad jõudma direktiivi lõppversioonini 17.-18. detsembril 2019.

Jaga uudist: