Infopäev ebaausate kaubandustavade direktiivist.

28.märtsil kell 10.00-12.00
Coop Keskühistu büroohoones, Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond

Kaupmeeste Liit kutsub infopäevale, mis tutvustab ebaausate kaubandustavade direktiiviga kehtestatavaid nõudeid kaupmehe lepingulistele suhetele toiduainete tarnijatega. Infopäev toimub koostöös Maaeluministeeriumiga.

Märtsis 2019 kinnitatakse Euroopa Liidu tasemel ebaausate kaubandustavade direktiiv, mis muudab lepingutes toiduainete tarnijatega lubatud ja keelatud praktikaid. Näiteks keelatakse:

  • Ühepoolsed ja tagasiulatuvad lepingumuudatused
  • Tellimuste tühistamine lühikese etteteatamisajaga
  • Maksetähtajad üle 30 päeva kiiresti riknevatele toodetele ja üle 60 päeva muudele toidutoodetele

Direktiivi kohaldamisel võetakse arvesse ostja ja tarnija suhtelist suurust ning keelustatakse kokku 16 ebaausat kaubandustava. Direktiiv tuleb Eesti õigusesse üle võtta 2021 aastaks. Kevadel 2019 kaasab Maaeluministeerium kõiki osapooli saamaks sisendit direktiivi võimalikku täiendamisse, kus keelatud 16 tavale võiks veel midagi lisanduda.

Infopäeval teeb Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist Kaie Laaneväli-Vinokurov ülevaate nimetatud direktiivist ja ministeeriumi edasistest sammudest ja plaanidest.

Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil tutvustab lühidalt 2018. aastal vastu võetud Tarneahela Häid Tavasid.

Kutsume kaupmehi osalema, küsimusi küsima ja valmistuma andma läbi Kaupmeeste Liidu sisendit seaduse ülevõtmise protsessi.

Kaupmeeste Liidu liikmetele on üritus tasuta.
Mitteliikmetele on osalemistasu 50€

REGISTREERI INFOPÄEVALE: 

Registreeri üritusele hiljemalt 22.märtsiks 2019.

Jaga uudist: