Juhend korduma kippuvate küsimuste vastustega EL e-kaupluste asukohapõhiseid tõkestusi keelava määruse kohta

Euroopa Nõukogu võttis vastu määruse, mis käsitleb põhjendamatu asukohapõhise tõkestuse keelamist siseturul. Asukohapõhine tõkestus on tava, mis takistab internetiklientide juurdepääsu teises liikmesriigis asuva veebisaidi kaudu pakutavatele toodetele ja teenustele ning ostude sooritamist sellistelt veebisaitidelt. Uute normide põhieesmärk on vältida tarbijate ja ettevõtjate diskrimineerimist juurdepääsul hindadele ja müügi- või maksetingimustele, kui nad ostavad tooteid või teenuseid teises ELi riigis.

Kauplejad ei saa kliente müügi üldtingimuste (sealhulgas hinna) osas diskrimineerida kolmel järgmisel juhul. Kui kaupleja:

  1. müüb kaupu, mis tarnitakse liikmesriiki, kuhu kaupleja pakub kohaletoimetamist, või kaubale tullakse järele kliendiga kokku lepitud kohta;
  2. pakub elektrooniliselt osutatavaid teenuseid, näiteks pilveteenused, andmebaasiteenused, veebimajutus ja tulemüüride pakkumine;
  3. osutab teenuseid, mida klient saab riigis, kus kaupleja tegutseb, näiteks hotellimajutus, spordiüritused, autorent või piletid muusikafestivalidele või lõbustusparkidesse.

Erinevalt hinnapõhisest diskrimineerimisest ei ole keelatud hindade diferentseerimine, nii et kauplejatel on õigus pakkuda erinevaid üldtingimusi, sealhulgas erinevaid hindu, ning suunata oma pakkumine kindla territooriumi teatavatele kliendirühmadele.

Samuti ei ole kauplejad kohustatud kaupu klientidele kohale toimetama väljaspool liikmesriiki, kuhu nad pakuvad kohaletoimetamist.

Kauplejatel ei ole lubatud kehtestada klientide suhtes erinevaid maksetingimusi lähtuvalt kliendi kodakondsusest, elukohast või asukohast.

Kauplejatel ei ole lubatud takistada või piirata kliendi juurdepääsu oma veebiliidesele kliendi kodakondsuse või elukoha tõttu. Kui kaupleja takistab või piirab kliendi juurdepääsu või suunab ta veebiliidese mõne muu versiooni juurde, tuleb anda selle kohta kindel selgitus.

Kaks aastat pärast uute normide jõustumist viib komisjon läbi esimese hindamise nende mõju kohta siseturule.

Määrus jõustub 3.12.2018. Selleks ajaks peavad e-poed ennast määrusega kooskõlla viima.

Korduvatele küsimustele vastamiseks on EuroCommerce koostanud juhise, mis on leitav siit. 

Jaga uudist: