Alkoholimüügi juhend 2018

Eesti Kaupmeeste Liidu juhend jaekaupmeestele alkohoolsete jookide jaekaubanduse müügikohas väljapanekuks ja reklaamiks

Juhendi eesmärk on hõlbustada kaupmehele 20.12.2017 vastu võetud alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muudatuste rakendamist, andes selgitusi alkohoolsete jookide reklaami ning jaekaubanduse müügikohas väljapanekule kehtestatud piirangute kohta. Juhendile on heakskiidu andnud Sotsiaalministeerium.

Juhend töötati välja töörühma poolt, kuhu andsid sisendit Eesti Kaupmeeste Liidu, Selveri, Rimi, COOP-i, Sotsiaalministeeriumi, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Tarbijakaitseameti esindajad.

Juhend on välja antud novembris 2018 ja uuendatud märtsis 2019.

Alkoholimüügi juhend 2018