Vastutustundlik alkoholimüük 2015

Kaupmeeste liidu juhend jaemüüjatele alkohoolsete jookide müügil 2015.a

Käesoleva juhendi eesmärgiks on aidata alkoholi müüval jaekaupmehel kindlustada alkohoolsete jookide jaemüügi nõuete täitmine takistamaks alaealiste ja joobeseisundile viitavate tunnustega isikutele alkoholi kättesaadavust ning vähendamaks täiskasvanute liigsest alkoholi tarvitamisest tulenevaid kahjusid.

Alkohoolne jook on õlu etanoolisisaldusega üle 0,5 mahuprotsendi ja muu joomiseks mõeldud vedelik etanoolisisaldusega üle 1,2 mahuprotsendi. Alkohoolsete jookide tarvitamisest tuleneva kahju tõttu on jookide müük piiratud seadusesätetega, mille rikkumine on karistatav kas trahvidega või raskematel juhtudel jaemüügi õiguse peatamisega.

Käesolev juhend põhineb mh alkohoolsete jookide müüki reguleerivatel peamistel õigusaktidel: Alkoholiseadus, Karistusseadustik, Korrakaitseseadus, Reklaamiseadus.

Juhend valmis Eesti Kaupmeeste Liidu eestvedamisel mitmete sotsiaalsete partnerite koostöös:
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium,  Tervise Arengu Instituut, Tarbijakaitseamet, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Juhendiga saab tutvuda siin:

Teavitusmaterjalid

(A4, kleebis, wobbler) – näidised, mida kaupmehed saavad kasutada:

Alkoholipakendil kohustuslikuna esitatud võõrkeelse teabe tõlge

1. juulil 2013 jõustus alkoholiseaduse muudatus.
Alkoholipakendil esitatav kohustuslik võõrkeelne teave peab olema eesti keeles kirjalikult kättesaadav alkoholi müügikohas. Selle nõude täitmise lihtsustamiseks on Kaubanduskoda koostöös Kaupmeeste Liiduga välja töötanud spetsiaalse abimaterjali alkoholi jaemüüjatele.

Materjali saab iga kaupmees endale välja trükkida SIIT:

Alkoholipakendil kohustuslikuna esitatud võõrkeelse teabe tõlge

OLULINE:

  • Alates 1. juulist 2013 peab alkoholipakendil esitatav kohustuslik teave olema eesti keeles kirjalikult kättesaadav alkoholi müügikohas.
  • Alkoholipakendil olevast teabest tuleb tõlkida muu hulgas järgmine info: sõnad „villija, pakendaja, tootja, importija, müüja, päritoluriik, päritolupiirkond, parim enne“; märge suhkrusisalduse kohta; märge lähtekoha kohta; allergiat põhjustavad koostisosad.
  • Nõude täitmise lihtsustamiseks on Kaubanduskoda koostöös Kaupmeeste Liiduga koostanud abimaterjali, mis on allalaaditav siit.

Alates 1. juulist 2013 peab alkoholipakendil olev kohustuslik teave olema müügikohtades kättesaadav eesti keeles. Pudelite etiketid tuleb jätta nii nagu nad on. Ainuke täiendus, mida poed peavad tegema, on see, et poes oleks kättesaadav kirjalik eestikeelne materjal alkoholi etiketil oleva olulise info kohta, näiteks kes on tootja või villija. Selle seadusemuudatuse täitmise lihtsustamiseks koostasid Kaubanduskoda ja Kaupmeeste Liit abimaterjali, mis on toeks kõikidele kaupmeestele.

Abimaterjali kasutamisel toimige järgnevalt:

1. Tutvuge abimaterjaliga.

2. Asetage materjal (väljaprindituna või elektroonsel kujul) oma kauplusse tarbijatele kättesaadavasse kohta (nt alkoholiriiuli juurde). Selle materjali abil saavad tarbijad soovi korral poes tutvuda alkoholipudelil oleva võõrkeelse kohustusliku teabega eesti keeles.