Covid-19 viirusega seotud juhendid kaupmeestele

Koroonaviirusega seoses kaupmeestele koostatud juhised

.

COVID-19 vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaania läbiviimise juhend.

Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti ja Terviseameti koostöös on koostatud juhend COVID-19 haiguse ennetamiseks riiklikult soovitatud vaktsiinidega vaktsineerimise edendamise kampaaniate läbiviimiseks ja kooskõlastamiseks lähtudes ravimiseaduse § 84 lõikest 10, pidades silmas asjaolu, et vaktsineerituse suurendamiseks kavandatud meetmed on ammendumas.
Juhendi eesmärk on määratleda kampaania kooskõlastamise korraldus, sihtrühmad, kellele kampaaniat korraldatakse ning meetmed, mida kampaania käigus on lubatud rakendada. Käesolev juhend kuulub kohaldamisele ainult üldsusele suunatud COVID-19 vastase vaktsineerimise edendamise kampaaniate puhul. Käesolev juhend ei kohaldu tööandjate tegevusele oma töötajate motiveerimiseks COVID-19 vastase vaktsineerimise soodustamiseks.
Ravimiametit ja Terviseametit tuleb üldsusele suunatud COVID-19 vastase vaktsineerimise edendamise kampaaniast teavitada. Käesolev juhend kehtib kuni 31. detsembrini 2021.
Juhend COVID-19 vaktsineerimiskampaaniaks

Terviseameti põhjalikud loengud Covid-19 vaktsineerimisest eesti ja vene keeles:

  • Loeng COVID vaktsineerimisest eesti keeles
    Loeng COVID vaktsineerimisest vene keeles

    .

  • Terviseameti COVID-19 juhendmaterjalid ja trükised leiate SIIT:
  • kriis.ee trükised ja heliklipid leiate siit: SIIT: