Ühekordsete plasttoodete direktiivi juhend

Korduma kippuvad küsimused ÜHEKORDSETE (SUP) PLASTTOODETE DIREKTIIVI (EL) 2019/904 nõuete kohta (SUP direktiiv)

3.juulil 2021 võetakse Eesti õigusruumi üle SUP (Single use plastics) direktiiv, millega muuhulgas tekivad plastnõude ja muude plasttoodete müügile lisanõuded, sh keelatakse teatud toodete turule laskmine. SUP direktiivi nõuetega on hõlmatud tooted, mis on valmistatud täielikult või osaliselt plastist aga ka biopõhistest ja biolagunevast plastist ning oksüdantide toimel lagunevast plastist. Samuti rakenduvad uued toodete märgistamise nõuded.

Kaupmeeste Liit koondab jooksvalt kaubandussektori küsimusi ja avaldab need koos Keskkonnaministeeriumi vastustega.

Korduma kippuvad küsimused ÜHEKORDSETE (SUP) PLASTTOODETE DIREKTIIVI (EL) 2019/904 nõuete kohta (SUP direktiiv)
Versioon: 21. detsember 2020