Hea hügieenitava juhend

  1. Avaleht
  2. Juhendid
  3. Hea hügieenitava juhend

Kaupluse Hea hügieenitava juhend

Kaupluse hea hügieenitava juhend koostati 2005.aastal, 2. parandatud ja täiendatud versioon avaldati 20.05.2010. Hinnatud Veterinaar- ja Toiduameti poolt vastavaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 artiklis 7 toodule.

Käesolev hea hügieenitava juhend on üks sellistest, mille eesmärgiks on aidata täita õigusaktidega kehtestatud toiduhügieeninõudeid.

Hõlbustamaks hügieeninõuete täitmist, võib toidukäitlemissektor koostada ja levitada hea tava juhiseid. Lisaks hügieeninõuetele võivad sellised juhendid sisaldada ka juhiseid enesekontrollisüsteemi väljatöötamiseks ja rakendamiseks. On väga oluline, et selliste juhendite väljatöötamisse on kaasatud erinevate osapoolte esindajad: olenevalt valdkonnast toidu töötlejad ja valmistajad, müüjad, tarbijad, järelevalveasutused jt.

Hea Hügieenitava juhend