Tubakatoodete väljapaneku juhend

  1. Avaleht
  2. Juhendid
  3. Tubakatoodete valjapaneku juhend

Tubakatoodete väljapaneku juhend

Eesti Kaupmeeste Liit andis koostöös Sotsiaalministeeriumiga välja tubakamüügi juhendi, mis on abiks kaupmeestele üleminekul 2019. aasta juulist kehtima hakkavatele tubakaseaduse karmistunud nõuetele. Tarbijad ei tohiks alates 2019 aasta suvest enam kauplustes tubakatooteid ega suitsetamisega seonduvaid tooteid näha. Infot müüdavate toodete kohta saab vaid hinnakirjast või tootekataloogist, mida peab eraldi müüjalt küsima.

2018. aasta jaanuaris võttis Riigikogu vastu muudatused tubakaseaduses, mis keelavad tubaka väljapaneku ning tubakatoodete kaubamärkide presenteerimise kauplusekeskkonnas. Igasugune tubakatoodete visuaalne kujutamine, sealhulgas pildid kaubamärkidega, keelatakse. Hinnakiri võib olla vaid tekstiline. Küll aga on lubatud kauplusekeskkonnas välja panna sildid, et seal on müügil tubakatooted. Uued keelud jõustuvad 1.07.2019.

Juhendi sisu kujunes välja Tarbijakaitseameti, Sotsiaalministeeriumi, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kaupmeeste Liidu esindajate töörühmas. Töörühma eesmärk oli selgitada seaduse lakoonilisi nõudeid ning anda vastuseid praktilistele küsimustele võimalike tubakakappide või jaoturite lahenduste valiku kohta ning selle kohta, millist kaubanduslikku teavet ja mis formaadis tohib tarbijatele tubakatoodete osas esitada.

Juhendile on oma ametliku heakskiidu andnud Sotsiaalministeerium.

Tubakatoodete väljapaneku juhend