Ühekordsete plasttoodete direktiivi juhend

  1. Avaleht
  2. Juhendid
  3. Ühekordsete plasttoodete direktiivi juhend

ÜHEKORDSETE (SUP) PLASTTOODETE DIREKTIIVI (EL) 2019/904 nõuete selgitused

Eesti on üle võtmas SUP (Single use plastics) direktiivi, millega muuhulgas tekivad plastnõude ja muude plasttoodete müügile lisanõuded, sh keelatakse teatud toodete turule laskmine. SUP direktiivi nõuetega on hõlmatud tooted, mis on valmistatud täielikult või osaliselt plastist aga ka biopõhistest ja biolagunevast plastist ning oksüdantide toimel lagunevast plastist. Samuti rakenduvad uued toodete märgistamise nõuded. Algne direktiivi ülevõtmine oli planeeritud 3.juuliks 2021. Tänaseks on selge, et selleks ajaks kohalduvad ainult märgistusnõuded. Ülejäänud direktiivi nõuete siseriiklikku õigusse ülevõtmiseks on vaja muuta Eesti seadusi, millega tehakse algust sügisel 2021.

Kaupmeeste Liit on kokku pannud selgitatud ülevaate muutustest ja nõuetest. Koondame jooksvalt kaubandussektori küsimusi ja avaldame need koos Keskkonnaministeeriumi vastustega.

ÜHEKORDSETE (SUP) PLASTTOODETE DIREKTIIVI (EL) 2019/904 nõuete selgitused

Versioon: 16. juuni 2021