Kaubandusest

  1. Avaleht
  2. Kaubandusest

Meil on puhas õhk

Puhas õhk

Kaupmeeste Liit koostöös Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA) on töötanud välja märgise „Meil on puhas õhk“, mis annab inimestele kindlustunde, et selle märgisega ostukeskuses on eeskujulik õhuvahetus. Korralikult ventileeritud ruumis on võimalik viirustega nakatumist ennetada. „Meil on puhas õhk“ märgise pälvinud kaubanduskeskused on teinud tavapärasest suuremaid investeeringuid, tagamaks väga heal tasemel õhuvahetust.

Kaubanduse väärtusloome

Millist väärtust loob meie ühiskonnas kaubandus? Kaubandus on valdkond, mida me kipume võtma iseenesestmõistetavana. See on meie ümber nagu õhk ja raharinglus. Raske on hoomata kaubanduse suurust ja mõju. Püüame aidata seda hoomata mõnede faktide ja numbritega.