Kaubanduse väärtusloome

 1. Avaleht
 2. Kaubandusest
 3. Kaubanduse väärtusloome

Kaubanduse väärtusloome

Kaubandus on valdkond, mida me kipume võtma iseenesestmõistetavana. See on meie ümber nagu õhk ja raharinglus. Raske on hoomata kaubanduse suurust ja mõju. Püüame aidata seda hoomata mõnede faktide ja numbritega. Eesti jaekaubanduse aastakäive on üle 7 miljardi euro. Kaubanduses luuakse 18% Eesti majanduse lisandväärtusest ja tehakse 10% Eesti investeeringutest põhivaradesse. Töötleva tööstuse järel on kaubandus Eesti teiseks suurim majandussektor.

Kaubandus on Eesti suurimaid tööandjaid ja ökosüsteemi kese

Kaubandus on Eestis teiseks suurimaks tööandjaks. Kaubandus annab Eestis tööd enam kui 90 000 inimesele. See on iga kümnes tööealine inimene Eestis.

60% on naised. 30% on alla 25-aastased noored. Kaubandus on maakondlik tööandja. Igas maakonnas on kaubandus number üks või number kaks tööandjaks kohalikele inimestele.

Kaubandus loob töökohti ka teistes sektorites


Kaubandus loob töökohti

Reklaam

Kaupmehed teevad 10% maailma reklaamikulutustest.


Kaubandus loob töökohti

Makseteenused

Kaubandusest saadavad maksetasud olid 2018. aastal maailmas 1 triljon dollarit.


Kaubandus loob töökohti

IT

Kaupmehed on suured süsteemide arendajad ja liidestajad.


Kaubandus loob töökohti

Kinnisvara

Kaubanduse osakaal on 15% ELi investeeringutest kinnisvarasse.


Kaubandus loob töökohti

Jäätmete kogumine

Patareid, pakendid, elektroonika, riided…


Kaubandus loob töökohti

Energia ja kommunaalteenused


Kaubandus loob töökohti

Andmed, konsultandid


Kaubandus loob töökohti

Tarnijad


Kaubandus loob töökohti

Logistika ja kullerteenused


Kaubandus loob töökohti

Teenusmajanduse spetsialistid

Kaubanduse väärtusloome

Kaupmehed arendavad oma töötajaid

Praktikakohad

Kaubandus on paljudes riikides juhtiv praktikavõimaluste pakkuja.

Esimene töökogemus

Pakub tööturule sisenejatele esmast töökogemust ja annab väiksema kogemusega inimestele lisaõpet.

Karjäärivõimalused

Karjääri tegemise võimalus, saab areneda kaupluseletist juhatuse laua taha.

Täiend- ja ümberõpe

Aidatakse töötajatel sammupidada areneva tehnoloogia, klientide ootuste ja tööjõuturuga.

Kaubandus aitab keskkonda hoida

Vähendades süsinikuemissioone

Kasvatades rohelise energia kasutust

Vähendades toiduraiskamist

Julgustades taaskasutust või ümbertöötlust

Vähendades plastpakendit

Arendades ärimudeleid teise ringi toodete müügiks

Arendades ja müües ökodisainiga tooteid

Kaubandus investeerib ühiskonda

Püsimaks konkurentsivõimelised, peavad jaekaupmehed tegema suuri investeeringuid

Tehnoloogiasse

 • Protsesside automatiseerimine
 • Robotid
 • Tehisintellekt ja andmetöötlus
 • Makselahendused
 • Plokiahela tehnoloogia

Kauplustesse

 • Uued kaupluste formaadid, näiteks kodulähedane mugavuspood
 • Poodide sisseseade, mööbli ja tehnika ajakohase ja ilusana hoidmine

Inimestesse

 • Ümberõpe
 • Täiendõpe
 • Palgatõus

Kaubandus on digitaliseerimise mootor

Digitaliseerimine aitab kaasa jätkusuutlikkusele, kvaliteedile ja efektiivsusele.

Kaubanduse väärtusloome

Kaubandus vastab tarbijate soovidele

Kaupmehed müüvad kvaliteetseid tooteid taskukohase hinnaga

Tugevad läbirääkimised tootjatega, mahutellimused, efektiivne logistika, inflatsiooni pidurdaja.

Kaupmehed peavad tootjatega tugevaid läbirääkimisi parimate tingimuste saamiseks, millest võidab tarbija.

 • Kaupmehed teevad mahutellimusi, mis laseb tooteid tarbijale müüa soodsama ühikuhinnaga.
 • Kaupmehed on meistrid tarneahela ja logistika tõhustamises, mis väljendub väiksemas hinnalisas toote lõpphinda.
 • Kaupmehed tegelevad igal pool ja kogu aeg oma äritegevuses kulude kontrolli ja kokkuhoiuga, mis aitab lõpphinda kontrolli all hoida.
 • Toodete inflatsioon on madalam kui teenuste oma. Seda mõjutab kaubandus. Hoiame inflatsiooni kontrolli all, säästes tarbija raha.

Millist väärtust loob kaubandus Eestis

Aitame ja teenindame kliente

 • Kaupmehed pakuvad esmavajalikku teenust kõigi inimeste igapäevaeluks.
 • Kaupmehed pakuvad valikut, ligipääsu ja mugavust.
 • Kaupmehed müüvad kvaliteetseid tooteid taskukohase hinnaga.
 • Kaupmehed tagavad kvaliteedi ja turvalisuse.

Oleme kaasav tööandja

 • Kaubandus on maailma suurim ja Eesti teiseks suurim tööandja.
 • Kaupmehed arendavad oma töötajaid.
 • Kaupmehed kaasavad tööturule erinevaid inimrühmi (noored, madala haridustasemega isikud, immigrandid).

Käitume keskkonnasõbralikult

 • Arendame oma kauplusi ja ladu-logistikat keskkonnasõbralikumaks.
 • Aitame klientidel teha tervislikke ja säästlikke valikuid.
 • Väärtustame koostööd tarnijatega ja loome tarneahelas läbipaistvust.

Panustame kohalikku kogukonda

 • Kaubandus on kogukondade ja elevate maapiirkondade ja linnaosade hoidja, luues turvalist ja ilusat keskkonda, investeerides ümbrusesse ja luues töökohti.
 • Kaubandus toetab oma kogukonda läbi sponsorluse, annetuste ja koostöö, kohalike tootjate toetamise, kohalike maksude.
 • Kaubandus panustab kohalikku ellu laadimispunktide, ligipääsuteede, hoonete kordategemise ja ümbritseva kinnisvara väärtuse tõusu kaudu.

Panustame digipöördesse

 • Digitaalsete tehnoloogiatega suurendame tarneahela läbipaistvust, laiendame tooteinfot, tõstame toodete kvaliteeti.
 • Digitaliseerimise ja automatiseerimisega tõstame oma tegevuse efektiivsust ja jätkusuutlikkust.
 • Loome digispetsialistidele rohkelt tööd.
 • Laiendame klientide jaoks toodete valikut ja personaliseeritust.
Kaubanduse väärtusloome

Mida me kaotaksime kui kaubandust ei oleks?

Toodete kättesaadavus

Kuna jaekaubandus ostab tooteid sisse hulgihindadega, saavad kaupmeeste läbi räägitud madalamast hinnast kasu kõik Eesti inimesed. Samuti on tänu kaupmeeste laovarudele tooted Eestis kohapeal olemas ning nende kättesaamist ei tule kaua oodata. Toidu- ja esmatarbekaupade kättesaadavus on ka turvalisuse küsimus.

Läbipaistvus ja võrreldavus

Tänu kaupmeeste kokku korjatud hinnainfole, võrdlustabelitele, päritolusertifikaatidele ja muule toodete taustainfole saavad inimesed parema arusaama sellest, mida nad ostavad, ning lihtsamalt tooteid ja hindu võrrelda.

Elujõulised maapiirkonnad

Tänu kohalikele kauplustele ja muudele äridele, nagu toidukohad, meelelahutus- ja kultuuripaigad, on külad ja linnad elavad piirkonnad, kuhu inimesed soovivad minna. Kohalik kauplus on paljude jaoks oluline koht sotsiaalseks suhtluseks.

Töökohad

Kaubandus on peamine tööandja ja töökogemuse pakkuja noortele, vahel ka väiksema haridustasemega ja vähenenud töövõimega inimestele.

Paljud tooted ühest kohast

Inimesed peaksid käima palju enamates kohtades, saamaks kätte neile vajalikke tooteid. Kaubandus säästab aega ja vaeva.

Head elamused

Ostlemine on ka vaba aja tegevus. Kui kauplus on osanud luua nauditava keskkonna ja suurepärase teeninduskogemuse, võib see kliendile olla tõesti head tuju loov elamus. Väga hea teenindus ja sõbralikkus on kaubanduse panus meeldivasse keskkonda.

Usalduse ja turvalisuse

Ostleja saab usaldada kaupmehe teadmisi ja mõju, valimaks turvalisi ja kvaliteetseid tooteid usaldusväärsetelt tootjatelt võimalikult hea hinnaga.