21.veebruaril 2019 toimus Eesti Kaupmeeste Liidu Üldkoosolek.

Meie liidu üldkoosolekule tuli esinema EuroCommerce peadirektor Christian Verschueren, kes oma ettekandes tutvustas EuroCommerce tegevust lõppenud 2018. aastal ja rääkis kaubandusvaldkonda puudutavatest arengutest Euroopa Liidu tasandil. Christian Verschueren pööras tähelepanu EC järgmise kolme aasta strateegilistele eesmärkidele ja rääkis kaubandust ees ootavatest trendidest ning poliitilistest mõjuritest.

EuroCommerce on peamine Euroopa organisatsioon, mis esindab jae- ja hulgimüügisektorit. EuroCommerce kuulub 31 riigi ühendust, sealhulgas ka Eesti Kaupmeeste Liit.

Liidu tegevjuht andis üldkoosolekule kokkutulnud liikmesettevõtete esindajatele ülevaate 2018.a. olulisematest teemadest ja liidu tegevustest ning tutvustas 2019.a. peamisi tegevussuundi ja prioriteete.

Üldkoosolek kinnitas Liidu 2018.a majandusaasta aruande ja võttis vastu 2019.a eelarve.

Täname liidu poolt Büroomaailma (Infotark AS) ja ettevõtte töötajaid abivalmiduse eest!

 

 

Jaga uudist: