Kaupmeeste Liit kutsub kokku Üldkoosoleku 21.veebruaril 2019.

Austatud Kaupmeeste Liidu liikmesettevõtte esindaja!

Olete oodatud Kaupmeeste Liidu üldkoosolekule.

Aeg:    21.veebruar 2019 kell 11.00 – 13.00

Koht:  Büroomaailm (Infotark AS) nõupidamise ruum, Peterburi tee 92E, Tallinn.

Päevakorras:

  1. EuroCommerce peadirektori Christian Verschuereni ettekanne kaubandusvaldkonda puudutavatest arengutest Euroopa Liidu tasandil
  2. Kokkuvõte Kaupmeeste Liidu 2018.a. olulisematest teemadest ja tegevustest
  3. Kaupmeeste Liidu 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  4. Kaupmeeste Liidu 2019.a. peamiste tegevussuundade tutvustamine ning 2019. aasta eelarve kinnitamine

Palume KINDLASTI teatada osavõtust 15. veebruariks:

Või teata info@kaupmeesteliit.ee  või telefonil 6201914.

 

Üldkoosolekul võib osaleda iga Liidu liikme esindaja. Hääleõigust ei ole liidu toetajaliikmetel.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole Liidu liikmetest (põhikirja art. 7.1.7).

Kui Üldkoosolek ei ole liidu põhikirja artikli 7.1.7. kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub Juhatus mitte hiljem kui 1(ühe) kuu jooksul kokku uue Üldkoosoleku sama päevakorraga.

Korduva Üldkoosoleku läbiviimisel on Üldkoosolek otsustusvõimeline olenemata osalevate liikmete arvust.

NB! Kui esindusõigusega isikul ei ole võimalik osaleda, palume saata e-posti teel digitaalselt allkirjastatud volikirja või posti teel kirjaliku volikirja.

Ettepanekuid, täiendusi päevakorra muutmiseks ootame hiljemalt 15. veebruariks.

 

Jaga uudist: