Tunnustatud kutseandja kvaliteedimärgi pälvis 15 organisatsiooni.

Kutseeksamite korraldamist kureeriv SA Kutsekoda tunnustas hindamise info selge esitamise eest 15 pühendunud kutseandjat, kelle hulgas oli nii erialaliite kui ka teisi kutseeksamite tegemise õigusega organisatsioone.

Kutsekoja juhatuse liikme Katrin Keremi sõnul soovitakse tunnustatud kutseandja kvaliteedimärgiga esile tõsta neid organisatsioone, kes on oma tegevusega teistele eeskujuks. «Sel aastal pälvisid tunnustuse kutseandjad, kes on hindamise info selgesõnaliselt esitanud. Kutse taotlejate jaoks on väga oluline, et kogu eksamiks ettevalmistumine ja eksam ise oleks üheselt kirjeldatud,» selgitas Kerem.

Tiitli «Selgesõnaline teejuht kutse taotlejale» pälvisid Eesti Eripedagoogide Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, Eesti Planeerijate Ühing, Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Eesti Tervisedenduse Ühing, Eesti Turvaettevõtete Liit, Eesti Õpetajate Liit, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, MTÜ Eesti Pottsepad, OÜ Puhastusekspert ja SA Eesti Vabaõhumuuseum.

Kõik tunnustatud organisatsioonid saavad oma kodulehele lisamiseks tunnustatud kutseandja kvaliteedimärgi.

Kutseandjate tunnustamine toimub teist aastat. Kutsekoda algatas kutseandjate tunnustamise traditsiooni eelmisel aastal, oma 15. sünnipäeval. Igal aastal valib kutsekoda tunnustamiseks välja ühe aspekti kutse andmise protsessis.

Kutseandja õigused on 122 organisatsioonil.

Kutsekoda korraldab kutsestandardite välja töötamist ning koordineerib kutseeksamite korraldamist. Kutsekoda loodi 2001. aastal, jätkamaks Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 1997. aastal alustatud kutsesüsteemi loomist.

Tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgi pälvis 15 organisatsiooni. 06.12.2017

Artikli avaldas Postimees 06.12.2017

 

Jaga uudist: