Täna alustab Eesti Kaupmeeste Liit kampaaniaga, milles tutvustab laste unistuste kaudu kaubanduses töötamise erinevaid võimalusi.

„Kaubandus on väga eripalgeline valdkond, mille põnevaid karjäärivõimalusi soovime noortele tutvustada. Nähtavaim amet kaubanduses on aga teadagi klienditeenindaja ja paljud inimesed unistasidki lapsena tööst müüjana,“ ütles Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil. „Soovime kampaaniaga väärtustada kaubandustöötajate ametit rõõmutoojatena, kes oma ametikohal naeratuse ning professionaalse teenindusega teistel tuju paremaks teha saavad,“ ütles Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil.

Peili sõnul on teenindaja amet on heaks hüppelauaks karjääris kaubanduses, aga see amet ise muutub samuti üha keerulisemaks ja vaheldusrikkamaks, eeldades töötajalt soovi ennast pidevalt arendada. Sellega seoses kasvab pidevalt ka müüjate palk, mis on viimastel aastatel tõusnud kiiremini kui palgad Eestis keskmiselt.

Televisioonis, sotsiaalmeedias, kaupluste keskkondades ja trükipindadel edastatavas kampaanias tutvustavadki kolm last oma nägemust unistuse ametist kassapidajana, kaupluse kujundajana ja kaupluse juhatajana. Tulevatel aastatel on plaanis näidata täiendavaid ametikohti kaubanduses.

„Noorele inimesele on kaubandussektor suurepärane võimalus esimeseks töökohaks õpingute kõrvalt, sest töögraafikud on paindlikud. Kuna teenindaja amet treenib julgust, suhtlusoskust ja probleemide lahendamise võimet, siis tulevad omandatud kogemused kasuks nii edasises töös kui õpingutes,“ selgitas Peil. „Samuti on kaubanduses võimalik teha karjääri – paljud sektori tipp- ja keskastmejuhid on alustanud teenindajatena. Kõik teed on valla, kui ise oled tubli, samuti aitavad kaubandusettevõtted igati kaasa sellele, et töötajad ennast täiendaksid, sest headest spetsialistidest ja kaubanduse asjatundjatest on turul pidev puudus.“

Lisaks teenindajatele on kaubanduses vaja näiteks kategooria- ja tootejuhte, kontseptsioonide ja kujunduste loojaid, turundajaid, müügi-, ostu- ja logistikaspetsialiste, supersuhtlejatest teenidajaid ja ostukonsultante, kaupluste juhatajaid, IT-inimesi, personalispetsialiste. Kõigile neile ametikohtadele oodatakse töötajaid, lisas Peil.

Kaubandussektor on Eesti üks suurimaid tööandjaid, kaubanduses töötab täna üle 90 000 inimese ehk iga seitsmes palgatöötaja. Ametialadest on kaubanduses kõige rohkem teenindajaid (umbes 22 000). Kaubandusettevõtetel on üle Eesti oluline roll regionaalsete tööandjatena – kõigis maakondades jääb kaubanduse valdkonnas hõivatute osatähtsus 10% kanti. Teisisõnu – iga kümnes inimene igas maakonnas töötab kaubanduses.

Kampaania kohta saab lisainfot Eesti Kaupmeeste Liidu kodulehelt https://kaupmeesteliit.ee/tulekaubandusse 

 

Кампания Союза предпринимателей торговли о разнообразии работы в торговле

Сегодня Эстонский союз предпринимателей торговли (EKL) начинает кампанию, в рамках которой в форме детских мечтаний представляет различные варианты работы в торговле.

«Торговля – это разноликая отрасль, и мы хотим представить детям самые интересные карьерные возможности в торговле. Однако самая заметная должность в торговле – как известно, продавец, и очень многие из нас в детстве мечтали стать продавцами», – сказала исполнительный директор Союза предпринимателей торговли Неле Пейл. «С помощью кампании мы хотим подчеркнуть значение работников торговли для нашего хорошего настроения, ведь профессиональная работа и приветливая улыбка всегда его поднимают», – добавила Пейл.

По ее словам, должность продавца-консультанта представляет собой стартовую площадку для карьеры в торговле, но сама по себе она становится все сложнее и разнообразнее, предполагая непрерывное повышение квалификации работника. По этой причине зарплата продавцов также непрерывно растет, и в последние годы быстрее средней зарплаты по Эстонии.

Кампания будет транслироваться по телевидению, в социальных сетях, в информационном пространстве магазинов и на рекламных стендах. Трое детей расскажут о своем видении профессии мечты: кассира, оформителя торговой площади и заведующего магазином. В ближайшие годы планируется представить и другие торговые профессии.

«Для молодежи торговля – отличная возможность совмещать учебу с первым местом работы, поскольку графики работы здесь гибкие. Поскольку работа продавца тренирует решительность, коммуникационные навыки и способность решать проблемы, этот опыт идет на пользу и дальнейшей работе, и даже учебе. «Кроме того, в торговле можно сделать карьеру: многие руководители среднего и высшего звена в этой отрасли начинали с работы продавца. Если ты готов работать, то все дороги открыты, а кроме того, торговые предприятия всегда содействуют своим работникам в их развитии, поскольку рынок ощущает постоянную нехватку хороших специалистов и профессионалов».

Помимо продавца, в торговле работают, например, заведующие товарными категориями и группами товаров, разработчики концепций и дизайна, маркетологи, специалисты по продажам, закупкам и логистике, суперобщительные продавцы и консультанты по закупкам, заведующие магазинами, ИТ-специалисты, кадровики. Все эти вакансии ждут работников, как уверяет Пейл.

Торговый сектор – один из крупнейших работодателей Эстонии, на сегодня в торговле работает более 90 000 человек, то есть каждый седьмой наемный работник. Самая многочисленная должность в торговле – продавец или консультант (около 22 000 человек). Торговые предприятия играют в Эстонии важную роль региональных работодателей: во всех уездах доля населения, занятая в сфере торговли, составляет около 10%. Иными словами, каждый десятый в каждом уезде работает в торговле.

Дополнительную информацию о кампании можно найти на сайте Эстонского союза предпринимателей торговли https://kaupmeesteliit.ee/tulekaubandusse

 

 

Jaga uudist: