23.01.2017 toimus Riigikogu Majanduskomisjonis arutelu teemal, kuidas vähendada toiduraiskamist.

Kaupmeeste Liit rääkis ümarlaual meie liikmete tänastest tegevustest toiduraiskamise vähendamiseks, annetustest Toidupangale ja teistele MTÜ-dele, samuti probleemidest seadusandluse ning MTÜ-de taristuga. Tegime mitu konkreetset ettepanekut tänase olukorra parandamiseks.

Lisaks Liidu tegevjuhile Nele Peilile avas jaekettide vaatenurka ka Liidu Juhatuse liige Andrija Arro Rimist. Kohal olid ka Prisma ning Selveri esindajad, samuti Toidupank, erinevad ministeeriumid ja MTÜ-d.

Kaupmeeste Liidu liikmetest teevad Toidupangaga regulaarselt koostööd Rimi, Prisma ja COOP, erinevatele  projektidele aitavad kaasa ka Selver, R-Kiosk, Stockmann ning teised ettevõtted ad hoc baasil. Kaupmeeste Liit ise panustas 2016. aastal “Tarbi toitu targalt” kampaaniasse, mida vedasime ühiselt Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ning Toidupangaga. Kuna 70% toidust visatakse Eestis ära kodumajapidamistes, on “Tarbi toitu targalt” kampaania suunatud eelkõige tarbijatele. Kaupmehe jaoks on müümata toit kulu ning kõik turuosalised näevad seetõttu vaeva, et parema planeerimise, tellimise ja efektiivsema tarneahela abiga oma kulusid ja raiskamist vähendada. Oluline on siin harida ka klienti, et ta ei ootaks toidupoes hilisõhtul täie valikuga valmistoiduletti.

Tänaste olulisemate probleemidena tõime välja liigranged nõuded “kõlblik kuni” tähtaega ületava toidu annetamisel, Toidupanga ja teiste partnerite ebapiisava logistika ja laovõimekuse toidu nõuetekohaseks transpordiks ja hoiustamiseks. Samuti tarbijate kohati ebapiisava teadlikkuse.

Lahendustena tõime välja viis mõtet:

  1. Sarnaselt ministeeriumitega väljendasime seisukohta, et kõige olulisem on ennetus. Tuleb püüelda selle poole, et toit üldse raiskuminekuni ei jõuaks. See on kaupmeeste tegevuse sisemise efektiivistamise teema: senisest veelgi tõhusam tarneahel, parem planeerimine, aegumisohus toidu väljapanekud ja muud tegevused, mida enamik jaekette juba täna teevad.
  2. Riigi poolt tuleks koostada selge, lühike ja kantseliidivaba juhend korduma kippuvate küsimuste baasil toidukäitlejatele annetamise õigusselguse kohta. Kas peab maksma käibemaksu, milline on täpselt vastutus, mis sobib annetamiseks ja mida selleks peaks tegema. Tegime Maaeluministeeriumile ettepaneku ühistöös selline juhend koostada. Aluseks saaks võtta Euroopa Liidu poolt 2017. aasta lõpus välja antud küllaltki pika ülevaate “Toiduainete annetamist käsitlevad ELi suunised”.
  3. Tahaksime teha toiduabi vahendavate organisatsioonidega koostööd annetada kasvõi 1 päev pärast „kõlblik kuni“ möödumist. Toidupank pani siinkohal ette õhtul „kõlblik kuni“ daatumile läheneva toidu sügavkülmutamise, mille jaoks olevat Hollandis olemas tehnoloogia. Maaelukomisjon tegi Maaeluministeeriumile, Veterinaar-ja Toiduametile ning Toidupangale ettepaneku Hollandi lahendust uurida ning ministeeriumitele leida raha selliste seadmete Toidupangale soetamiseks.
  4. Toetada Toidupangale külmautode hankimist ning garanteerida sobiv ladu.
  5. Kampaaniad tarbijatele teemal „parim enne versus kõlblik kuni“, jätkata Tarbi Toitu Targalt raames loodud lehe http://tarbitoitutargalt.ee/ promomisega, kus leiab retsepte, et kasutada ära toiduaineid, mis on riknemisohus või ülejäänud, info riknemisohus toidu kuumtöötlemise ja sügavkülmutamise jms kohta.

Kokkuvõtteks on turuosalised valmis oma tavategevuse raames panustama, toetama ja efektiivistama. Vajalik on neile luua selleks tugistruktuur.

Jaga uudist: