Liidust

 1. Avaleht
 2. Liidust

Eesti Kaupmeeste Liit

Eesti Kaupmeeste Liit on Eesti Vabariigis tegutsevate jae- ja hulgikaubandusettevõtete vabatahtlik ühendus, mis asutati 1996. aastal.

Kaupmeeste Liit on Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Euroopa jae-, hulgi- ja rahvusvahelise kaubanduse liitude ühenduse EuroCommerce liige.

Esindame oma liikmeid ja kaitseme nende huve suhetes seadusandliku ja täitevvõimuga ning töövõtjate esindajatega nii Eestis kui ka välisriikides.

aastat kogemusi

juhtivat kaubandusettevõtet

kaubanduse töötajatest

%

esmatarbekaupade turuosa

Juhatuse liikmed

Kaupmeeste Liidu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis koguneb kaks korda aastas. Üldkoosolek valib liidule kaheks aastaks juhatuse. Kaupmeeste Liidu juhatus kohtub kord kuus, kujundamaks ja kinnitamaks Liidu seisukohad päevakorralistes küsimustes.
Kaupmeeste Liidu praegune juhatus on valitud perioodiks 2023-2025.

Raul Puusepp

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tallinna Kaubamaja Grupp AS
+372 731 5000
raul.puusepp@kaubamaja.ee

Kristel Mets

Kristel Mets

Juhatuse liige

Bruno Lauri

Bruno Lauri

Juhatuse liige

Erkki Laugus

Erkki Laugus

Juhatuse liige

Kristjan Maaroos

Kristjan Maaroos

Juhatuse liige

Kristiine keskuse ja Rocca al Mare keskuse juht
+372 665 9100
kristjan.maaroos@citycon.com

Heinar Põldma

Heinar Põldma

Juhatuse liige

Jaan Marjundi

Jaan Marjundi

Juhatuse liige

Coop Harju Tarbijate Ühistu
+372 669 9801
jaan.marjundi@harjuty.ee

Kristi Lomp

Kristi Lomp

Juhatuse liige

Teemu Kilpiä

Teemu Kilpiä

Juhatuse liige

Prisma Peremarket AS, Maajuht
+372 5680 9625
teemu.kilpia@sok.fi

Kairi Toom

Kairi Toom

Juhatuse liige

Astri Grupp, Tegevjuht
+372 7 425 122
kairi@astri.ee

Liina Kippasto

Liina Kippasto

Juhatuse liige

Lidl Eesti OÜ, Personalidirektor
+372 5197 5505
liina.kippasto@lidl.ee

Rainer Rohtla

Rainer Rohtla

Juhatuse liige

Coop Eesti Keskühistu, Juhatuse esimees
+372 6710 500
rainer.rohtla@coop.ee

Meie tegevused

Eesti Kaupmeeste Liidu liikmeks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud kaubandusega tegelevad eraõiguslikud juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad liidu põhikirja ja Head Kaubandustava. Liidu töös võib osaleda kas Liidu lihtliikmena või Liidu toetajaliikmena.

2023. aasta seisuga on Eesti Kaupmeeste Liidul 58 liiget.

Kaupmeeste huvide kaitse ja lobitöö

Kaitseme liikmete huvisid suhetes riigivõimu ja valitsusinstitutsioonidega. Esindame sektorit meedias. Osaleme õigusloomes seaduseelnõude kooskõlastajana, hoiame liidu liikmeid kursis sellega, mida püütakse saavutada. Esindame liikmeid proaktiivselt nendele muret tekitavate teemade eestkõnelejana.

Koostöövõrgustik

Koostöös teiste kaubandusettevõtetega kujundavad liidu liikmed sektori seisukohti ühiskondlikes ja Eesti ettevõtluskliimat kujundavates küsimustes. Liikmed saavad vastavalt huvivaldkondadele osaleda töörühmades ja komisjonides nii liidu siseselt kui ka organisatsioonist väljapoole suunatult.

PR ja kaubandussektori mainekujundus

Kaupmeeste Liit on sektori ühine kanal laiema avalikkuseni läbi suhtluse ajakirjanikega, veebilehe ja sotsiaalmeedia. Pakume oma liikmetele võimalust ennast näidata erinevatel seminaridel, ümarlaudadel ja konverentsidel kaubandusvaldkonna esindajatena. Propageerime häid kaubandustavasid.

Teenused

Korraldame soodsa hinnaga või tasuta koolitusi relevantsetel teemadel. Kutsume liidu üritustele kõrgetasemelisi esinejaid.

Haridus ja koolitus

Teeme kaubandusvaldkonna hariduse arendamisel koostööd ülikoolide ja kutsehariduskeskustega. Propageerime kaubandusvaldkonna erialade õppimist ja kaubandusse tööle tulekut. Korraldame koolitusi ja infopäevi päevakajalistel teemadel, võimalus saata töötajaid kõrgkoolidesse kursustele.

Meie eesmärk

 • Liikmete huvide esindamine ning kaitsmine suhetes riigivõimu ja valitsusinstitutsioonidega
 • Ausate kaubandustavade kujundamine ja järgimine
 • Edasiviiva konkurentsi ja kaubanduseetika küsimustega tegelemine
 • Kaubanduskeskkonda puudutavas õigusloomes osalemine
 • Liikmetele vajaliku informatsiooni ja teenuste pakkumine

Kaupmeeste Liidu esindatus nõukogudes

Kaupmeeste Liit esindab kaubandussektorit:

 • Põllumajandus-Toiduameti kliendinõukojas,
 • Eesti Panga juures tegutseval Maksekeskkonna Foorumil,
 • Eesti Pandipakendi nõukogus,
 • Taltechi majandusteaduskonna programminõukojas,
 • Maaeluministeeriumi toiduohutuse nõukojas,
 • Tööandjate Keskliidu maksupoliitika töögrupis,
 • Maaeluministeeriumi toidu varustuskindluse nõukojas,
 • Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve ameti reklaami nõukojas,
 • Eesti Varude Keskuse nõukojas,
 • Rahandusministeeriumi e-arvete töörühmas,
 • Kutsekoja Teeninduse Kutsenõukogus,
 • Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalveameti tarbijavaidluste komisjonis.

Oleme liikmed