Eesmärk

Eesmärk

Eesti Kaupmeeste Liit on vabatahtlikkuse alusel ühinenud Eesti Vabariigis tegutsevate jae- ja hulgikaubandusettevõtete ühendus. Kaupmeeste Liit on asutatud 1996.aastal eesmärgiga esindada ja kaitsta liidu liikmete huve seadusloome protsessis, ettevõtluse arendamisel ja hea kaubandustava põhimõtete süvendamisel.

Kaupmeeste Liit on Eesti Tööandjate Keskliidu  ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Kaupmeeste Liit on Euroopa jae-, hulgi- ja rahvusvahelise kaubanduse liitude ühenduse – EuroCommerce – liige.

Kaupmeeste Liidu eesmärgiks on esindada oma liikmeid suhetes seadusandliku ja täitevvõimuga ning töövõtjate esindajatega ning kaitsta oma liikmete huve, samuti esindada liikmesettevõtteid ja organisatsioone nii Eestis kui ka välisriikides.

Tegevused eesmärkide elluviimiseks:

  • Liikmete huvide esindamine ning kaitsmine suhetes riigivõimu- ja valitsusinstitutsioonidega
  • Ausate kaubandustavade kujundamine ja järgimine
  • Edasiviiva konkurentsi ja kaubanduseetika küsimustega tegelemine
  • Kaubanduskeskkonda puudutavas õigusloomes osalemine
  • Liikmetele vajaliku informatsiooni ja teenuste pakkumine
  • Kaubandustöötajate koolitussüsteemi arendamine
  • Koostöö Eesti ja teiste riikide tööandjate liitudega