Tegevuskava

 1. Avaleht
 2. Liidust
 3. Tegevuskava

Tegevuskava

Kaupmeeste Liidu tegevuskava põhisuunad.

KAUBANDUSVALDKONNA KUVAND
 1. Kaubandussektori töötaja ja tööandja kuvand.
  1. Väärtustada kaubandussektoris töötamist nii teenindajana kui mitmetel muudel ametikohtadel. Teavitada avalikkust karjäärivõimalustest kaubandussektoris ning tutvustada innovaatilisust ja moodsaid lahendusi kaubanduses. Avada ja kaitsta klienditeenindaja murekohti.
  2. Selgitada ja täpsustada kaupmehe rolli ja tähtsust majanduses ja ühiskonnas laiemalt. Kaubandussektor on Eestis üks suuremaid tööandjaid ja oluline panustaja majandusarengusse.
 2. Kaupmeeste Liidu kuvand.
  1. Suurendada Kaupmeeste Liidu nähtavust, proaktiivsust ja eestvedamist meie sektori jaoks olulistel teemadel.
  2. Seista ettevõtjate esindusorganisatsioonide kaasamise eest neid puudutava poliitika kujundamisse.
 3. Suurendada Kaupmeeste Liidu liikmete arvu ning pakkuda väärtust olemasolevatele liikmetele.
ÕIGUSLOOME
 1. Jagada teadmust, pakkuda sisendit kaubandussektorit puudutavatel teemadel ning kaitsta kaubandussektori huve. Põhilised kaubandussektoriga haakuvad õigusvaldkonnad.
  1. Maksupoliitika.
  2. Keskkonnapoliitika, s.h. pakendid, taaskasutus.
  3. Konkurentsipoliitika.
  4. Tööhõivepoliitika.
  5. Tarbijakaitse.
  6. Toidu- ja esmatarbekaupu puudutavad teemad, s.h. alkoholipoliitika, ravimipoliitika.
 2. Edendada eneseregulatsiooni kui lähenemist ja mõttesuunda alternatiivile seadusandlikule ülereguleerimisele.
HARIDUS
 1. Toetada kõrgetasemelist kaubandusvaldkonna õpet kõrhariduses ning koostööd erasektori ja ülikoolide vahel.
 2. Toetada kvaliteetse kutsehariduse andmist kaubandusvaldkonnas.
INNOVATSIOON/  TEADUS- JA ARENDUSTÖÖ

Soodustada kaubandusvaldkonnas infovahetust innovaatiliste lahenduste teemadel, liikuda üha kvalifitseerituma töötajaskonna suunas. Teha koostööd elukeskkonda ja linnaplaneerimist puudutavates küsimustes vastavate arenduskeskustega.

Teemade valdkonnad

Põhilised teemad, millega Kaupmeeste Liit tegeleb on:

Head kaubandustavad, tarbijakaitse, maksukeskkonna küsimused, keskkonnakaubandusstatistika, turu-uuringud, toiduseadus, toiduhügieen, alkoholipoliitika, alkoholimüügi korraldus, kaardimaksed, kaubandusalane haridus, kaubandustegevusseadus, käsimüügiravimid, pakendijäätmete taaskasutus, pakendiseadus, tagatisraha, tarbijakaitseseadus, toidukaupade märgistus, tubakapoliitika, turvaküsimused ja tööjõu küsimused kaubanduses.