Töövõidud

  1. Avaleht
  2. Liidust
  3. Töövõidud

Olulisemad töövõidud

Kaubanduse argipäev

1. COVID-19 kriisi ajal kaubandusvaldkonna eest läbirääkimiste pidamine. Meie eestvedamisel sai kaubandussektor kahel korral sektorile sihitud renditoetust ja püsikulude toetust. Meie initsiatiivil korraldati riigi poolt kaubanduse eesliinile COVID-kriisi puhkedes esimene ring tasuta isikukaitsevahendeid, toimus müüjatele eelisjärjekorras koroonatestimine ja müüjate mõtestamine üleriilikult eesliiniks. Eri riigiasutused, näiteks Terviseamet, kooskõlastasid meiega juhised ja soovitused kaubandussektorile, aitasime ühtlustada järelevalveasutuste arusaamist osapoolte õigustest ja kohustustest ning nõuete tõlgendamisest. Seisime edukalt kaubanduse avatuna hoidmise eest, mis väljendus Eesti kaubanduse palju paremas seisus võrreldes mitmete ELi riikidega, kus sektor kriisiga valusamalt pihta sai.

2. Koordineerisime aktiivselt kaubandussektori omapoolseid pingutusi COVID-nakkuse leviku peatamiseks ja riskide maandamiseks. Vedasime eest sektori eneseregulatsiooni, millega asusime vabatahtlikult oma pindadel maskikandmist nõudma ja nõude täitmist kontrollima. Piirasime ja tühistasime kampaaniaid, mis tooksid korraga palju inimesi ostlema. Kriisi alguses eraldasime esimesed ostlemistunnid riskirühmadele. Panime õla alla vaktsineerimiskampaaniale, aidates koostöös tervishoiuasutustega korraldada elavas järjekorras vaktsineerimisi kaubanduskeskuste, turgude ja kaupluste juures. Paljud meie liikmed jagasid inimestele tasuta isikukaitsevahendeid. Kaubandus andis enda turunduskanalid ja -pinnad riiklike COVID ennetuskampaaniate teavituseks tasuta kasutada. Samuti vedasime eest sektori tänukampaaniat “Tänu Sulle”, millega tunnustasime kaubanduse ja teiste elualade eesliinitöötajaid ja aitasime viia rahva tänu-ja tunnustussõnad konkreetsete töötajateni.

3. Kaupmeeste Liidu eestvedamisel piloteerib Eesti just kaubandussektoris 2021-2023 aastatel paindlikke töölepinguid. Piloot sai teoks tööandjate esindajate ja ametiühingute ning Sotsiaalministeeriumi kolmepoolse kokkuleppe tulemusena.

4. Anname koostöös teiste sektoritega ning riigiasutustega välja juhendeid, mida järelevalveasutused tunnustavad turu parima praktikana ja mida võetakse aluseks seaduste tõlgendamisel. Viimastel aastatel oleme andnud välja juhendid alkoholi-ja tubakamüügi piirangute tõlgendamiseks, ühekordsete plasttoodete tõlgendamiseks, tarneahela heade tavade ja heade kaubandustavade edendamiseks. Juhendid on sektorile oluliseks abiks segaste reeglite tõlgendamisel mõistliku lahendusega, et ennetada vaidlusi järelvalveasutusega.

Olulisemad töövõidud

Keskkonnahoid

1. Väärtustame jätkusuutlikku ettevõtlust ja keskkonnahoidu. Kaupmeeste Liit on Eesti Pandipakendi üks omanikest ja asutajatest, läbi mille seisame joogipudelite eeskujuliku tagastusmäära eest. Meie liidu liikmed teevad koostööd Teeme Ära ja Rohetiigriga, Toidupangaga jt keskkonnaorganisatsioonidega, vähendavad teadlikult oma keskkonnajalajälge ja panustavad keskkonnahoidu. 2016. aastal tunnustati Kaupmeeste Liitu “Aasta keskkonnateo” tiitliga. Sama tunnustusega on pärjatud ka meie liidu liikmeid.

2. Otsime tasakaalu keskkonnaeesmärkide ja majanduslikult jätkusuutliku ringmajandusele ja rohemajandusele ülemineku vahel. On oluline, et ettevõtted ja tarbijad saaksid võimalikult efektiivsete ja taskukohaste lahenduste abil keskkonnasäästliku eluni liikuda. Meie eestvedamisel on kaupmeestel võimalik opereerida taarapunkte ühiselt ja seeläbi leida vahendeid mugava ja tänapäevase teenuse pakkumiseks.

3. Oleme aastate jooksul hoidnud ära mitmeid katseid kehtestada keskkonnahoidu sildi all tasusid, mis moonutaksid konkurentsi, oleksid praktikas teostamatud või suurendaksid pettusi pakendiaruandluses. Kehtestamata on jäänud plastimaks, müügipakendile eraldi taaskasutuse sihtmäärad ja eritasud, kohustus korjata kaubanduspindadel kokku kõikvõimalikke jäätmeid, mille eest kaupmees vastutama ei pea.

Olulisemad töövõidud

Mainekujundus

1. Korraldame igal aastal kampaaniaid, et tunnustada kaubanduses töötavaid inimesi ning kutsuda noori proovima tööd kaubanduses. Selgitame kaubanduses töötamise väärtust, korraldame töövarjupäevi, tutvustame kaubandustöötajate lugusid. Meie eesmärk on teha noorte inimeste jaoks kaubandus top sektoriks, kust saada töökogemus ja kus teha karjääri.

2. Osaleme otse ja liikmetega erinevates sotsiaalkampaaniates ja oleme eestkõnelejad muuhulgas toiduraiskamise vähendamise, pakendi vähendamise, vastutustundliku alkoholimüügi ja -tarbimise teemadel. Oleme teinud koostööd Toidupanga, Eesti Politsei, Tervise Arengu Instituudi, Mondo, Tagasi Kooli ja mitmete teiste organisatsioonidega.

3. Võtsime vastu Toidukaupade tarneahela heade tavade põhimõtted. Eneseregulatiivse dokumendiga liitusid ja oma allkirjad andsid 31.05.2018 kõik Eesti suured jaeketid.

Olulisemad töövõidud

Teadmus

1. Koostöös Statistikaametiga aitasime koostada kaubandusstatistika juhtimislaua, mida kasutaja saab isikupärastada, et saada just talle olulisi kaubandusvaldkonna näitajaid sobival kujul.

2. Tagasisidestame kõiki olulisi sektorit puudutavaid eelnõusid, algatusi, arengukavasid ja uurimusi. Oleme sealjuures seisnud edukalt selle eest, et kaubandust ei reguleeritaks üle, et bürokraatiat oleks minimaalselt, et reeglite kehtestamisel arvestataks mõistlikkuse ja tasakaalustatuse põhimõtteid, hinnataks korrektselt majanduslikke mõjusid kaubandusele, osataks arvestada reaalse turuolukorra, suurte ja väikeste kaupmeeste võimalustega ja antaks piisavat üleminekuaega oluliste muudatuste läbiviimiseks. Me oleme valdkondliku teadmuse kese ja viime spetsialistid ja otsustajad omavahel kokku.

3. Aitasime kokku panna kaubandusvaldkonna hariduse järgmise 10 aasta olulisima alusdokumendi – OSKA raporti. Oleme kaasa aidanud ka haakuvate valdkondade OSKA raportite valmimisse, panustades ekspertide ja andmetega.

4. Korraldame külalistunde ja aitame kaasa loengusarjadele õppeasutustes, et parandada Eestis antavat kaubandusvaldkonna haridust. Meie esindajad kuuluvad paljude koolide nõuandvatesse kogudesse.