Liikmed

Liikmed

Eesti Kaupmeeste Liidu liikmeks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud kaubandusega tegelevad eraõiguslikud juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad liidu põhikirja ja Head Kaubandustava. Liidu töös võib osaleda kas Liidu lihtliikmena või Liidu toetajaliikmena. Liit on avatud kõigile kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele, olenemata suurusest ja tegevusvaldkonnast.

2021.a seisuga on Eesti Kaupmeeste Liidul 61 liiget. Meie liidu liikmed annavad täna tööd 1/3 kõigile kaubandussektoris tegutsevatest inimestest ehk enam kui 26 400 töötajale. Kaupmeeste Liitu kuuluvad jaeketid omavad täna 80% Eesti toidu- ja esmatarbekaupade turuosast.
Liikmete nimekiri