Liikmelisus

Liikmelisus

Eesti Kaupmeeste Liidu liikmeks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud kaubandusega tegelevad eraõiguslikud juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad liidu põhikirja ja Head Kaubandustava. Liidu töös võib osaleda kas Liidu lihtliikmena või Liidu toetajaliikmena.

2021.a seisuga on Eesti Kaupmeeste Liidul 61 liiget.
Liikmete nimekiri

Mida saab liige Liidult
  • Osaleda koostöövõrgustikus, olla osa tugevast kogukonnast
  • Liikmete huvid on paremini kaitstud, võimalus mõjutada valitsusinstitutsioone
  • Olla kaasatud ja seeläbi mõjutada tuleviku arenguid
  • Vajalikku infot ja erinevaid teenuseid
Soodustused Liidu liikmele
  • Seminarid, infopäevad liikmetele tasuta või soodustingimustel.
  • Kaubanduse Aastakongressist osavõtt soodustingimustel.
  • Eesti Tööandjate Keskliidu, Toiduliidu jt koostööpartnerite üritusest osavõtt soodustingimustel.
  • Fonogrammi üldsusele esitamise tasu soodustus.
  • Muusikateoste avalikul esitamisel litsentsitasu määra soodustus.
  • Liikmesettevõtete andmete ja logo esitlus liidu kodulehel.