Liikmemaksu määrad

Liikmemaksu määrad

Kaupmeeste Liidu tegevust rahastatakse liikmemaksudest.

Liikmemaksu periood on kalendriaasta.
Liikmemaksu tasutakse kvartalimaksena 4 korda aastas ja liikmemaksu aluseks on liikmesettevõtte aastase netokäibe suurus.

Netokäive eelmisel kalendriaastal, mln € Liikmemaks kvartalis, €
Täisliige
kuni 2 115
2 – 5,9 240
6 – 11,9 360
12 – 18,9 480
19 – 24,9 600
25 – 44,9 720
45 – 62,9 840
63 – 126,9 960
üle 127 1200
Toetajaliige
kuni 2 60
üle 2 120

 

Liiduga liitumisel on ühekordne liitumistasu vastavalt:

  • täisliige – 190 €
  • toetajaliige – 60 €

Liikmemaksumäärad on kehtestatud Kaupmeeste Liidu 03.03.2016 Üldkoosoleku otsusega nr. 4.1.