Liikmemaksu määrad

Liikmemaksu määrad

Kaupmeeste Liidu tegevust rahastatakse liikmemaksudest.

Liikmemaksu periood on kalendriaasta.
Liikmemaksu tasutakse kvartalimaksena 4 korda aastas ja liikmemaksu aluseks on liikmesettevõtte aastase netokäibe suurus.

Netokäive eelmisel kalendriaastal, mln € Liikmemaks kvartalis, €
Täisliige
kuni 3 125
3 – 5,9 250
6 – 12,9 500
13 – 20,9 550
21 – 29,9 700
30 – 50,9 825
51 – 65,9 975
66 – 100,9 1100
101 – 150,9 1250
151 – 250,9 1625
251 – 350,9 1875
üle 351 2000
Toetajaliige
kuni 2 60
üle 2 120

 

Liiduga liitumisel on ühekordne liitumistasu vastavalt:

  • täisliige – 190 €
  • toetajaliige – 60 €

Liikmemaksumäärad on kehtestatud Kaupmeeste Liidu 14.11.2019 Üldkoosoleku otsusega.