Eesti Kaupmeeste Liit kutsub osalema jaekaupmeeste personalitöötajaid muutuvtunnilepingute teemalisel infoseminaril.
Infoseminar toimub 11. juunil kell 13:00 – 15:00 virtuaalselt MS Teamsi keskkonnas.

Seminaril annavad Sotsiaalministeeriumi vastutavad ametnikud ülevaate tingimusest, mida jaekaupmees peab täitma, et ta võiks kuni 2023. aasta lõpuni pakkuda oma ettevõtte töötajatele muutuvtunnilepinguid. Tööinspektsioon tutvustab plaane järelvalveks ja vastab küsimustele.

Räägime ka mõõdikutest, mida on plaanis kasutada, hindamaks piloodi edukust. Kui muutuvtunnilepingud osutuvad hinnatud võimaluseks tööaja paindlikkuse loomisel nii tööandjate kui töötajate seas, on võimalik see formaat võtta püsivalt üle Eesti tööõigusse. Oluline osa seminarist on küsimuste ja vastuste voor ning arutelu. Eesmärk on, et ettevõtted, seadusandja ja järelevalvet tegema asuvad ametnikud saaksid muutuvtunnilepingute nõuetest ühtmoodi aru. Selle saavutamiseks ootame ka osalevate ettevõtete spetsialistide valmisolekut selgitusteks ja kaasamõtlemiseks.

Ajakava

13.00-13.10 Sissejuhatus ja ülevaade kokkuleppe saavutamise protsessist ja taustsüsteemist, Nele Peil (Eesti Kaupmeeste Liit).

13.10-13.30 Muutuvtunnilepingute tingimuste tutvustamine ja plaanid mõjude hindamiseks. Ulla Saar (Sotsiaalministeerium).

13.30-14.00 Arutelu ja küsimused täidetavate tingimuste ja mõjude hindamise teemadel. Kõik osalejad, modereerib Nele Peil

14.00-14.15 Muutuvtunnilepingute järelevalve plaan. Liis Naaber-Kalm (Tööinspektsioon)

14.15- … Arutelu ja küsimused järelevalve teemadel ning kokkuvõte

Info ja registreerimine:

Infoseminar on tasuta Kaupmeeste Liidu liikmetele.

Külalistele kehtib osalustasu 30€/osaleja.

NB! Palume võimalikud küsimused saata ette hiljemalt 3.juuniks ka kirjalikult, et esinejad saaksid ette valmistuda. Küsimused saata info@kaupmeesteliit.ee .

Registreerunutele saadame Teamsi lingi.

 

Jaga uudist: