Pakendiseadus keelab alates 1.jaanuarist 2019 plastkandekottide tarbijatele tasuta jagamise.

Paljud kaupmehed on pöördunud liidu poole küsimustega seoses uue pakendiseaduse nõudega, mis puudutab tarbijatele tasuta jagatavate plastkandekottide keeldu. Seaduse nõuete täpse täitmise kindlustamiseks küsisime selgitust Keskkonnaministeeriumist.

Pakendiseadus viidi kooskõlla Euroopa direktiiviga, millega keelatakse õhemate kui 50 mikronit kilekottide tasuta jagamine tarbijatele. Sellise nõude tingis asjaolu, et Euroopas ja ka mujal maailmas oli tavaks anda tarbijatele kauba kojuviimiseks tasuta plastkandekotid.

Keskkonnaministeerium kinnitas, et vastavalt kehtima hakkavale seadusele ei tohi tarbijatele tasuta jagada õhukesi ja eriti õhukesi plastkandekotte, mis on õhemad kui 50 mikronit ehk 0.05 mm, samuti oksüdantide toimel lagunevaid plastkandekotte, nagu ütleb pakendiseaduse § 5 lõige 2. Teistele plastkandekottidele piiranguid seatud ei ole. See tähendab, et kaupleja võib tarbija ostetud kauba pakendamiseks kasutada kilekotte paksusega üle 50 mikroni (näiteks rõivakauplustes kasutatavad tugevad plastkotid).

Plastkandekoti liigid, mida ei tohi tarbijatele tasuta jagada alates 01.01.2019, on järgmised:

1) õhuke plastkandekott – plastkandekott, mis on õhem kui 50 mikronit ehk 0.05 mm;
Sellised kilekotid peavad olema tasulised alates 01.01.2019. Eestis on jaekaubanduses kasutatavate plastkandekottide paksus tavaliselt 25-30 mikronit ja neid saab tarbija juba praegu kaupluse kassadest tasu eest osta. Seaduse kehtima hakates ei tohi enam tarbijale tasuta jagada ka väikeseid õhukesi kilekotte.

2) oksüdantide toimel lagunev plastkandekott – plastkandekott, mis on valmistatud plastist, mis sisaldab mikroosakesteks lagunemist põhjustavaid lisaaineid.”;

Sellised kilekotid ei lagune kompostimise käigus lõplikult vaid üksnes väikesteks tükkideks, mis võivad sattuda loomade ja lindude toidulauale ning põhjustada nende surma.

3) erandina võib tasuta jagada eriti õhukesi plastkandekotte, mis on õhemad kui 15 mikronit ning mida kasutatakse hügieeni tagamiseks või lahtise toidukauba esmaseks pakendamiseks, kui see aitab vältida toidu raiskamist;

Mida tähendab seadus e-poodide kontekstis, kus kliendile tarnitakse tellitud kaup tasuta kilekotis, mille paksus on alla 50 mikroni?

Seda, et neid kilekotte võib endiselt kasutada kauba pakkimiseks ja kojuviimiseks ning nende eest kliendilt tasu võtma ei pea.
Pakendiseaduses ei laiene kilekottide tasuta jagamise keeld e-kaubandusele ja seega kauba pakkimine ja kojutarne nendes kilekottides ei ole seadusega vastuolus alates 1.01.2019.

 

Pakendiseaduse § 5 (2) sätestab, et Pakendiettevõtja müügikohas:

1) ei või anda õhukesi ja eriti õhukesi plastkandekotte tarbijale tasuta, välja arvatud eriti õhukesed plastkandekotid, mida kasutatakse hügieeni tagamiseks või lahtise toidukauba esmaseks pakendamiseks, kui see aitab vältida toidu raiskamist;
2) tuleb tarbijale pakkuda õhukese plastkandekoti, kaasa arvatud eriti õhukese plastkandekoti kõrval muid võimalusi kauba pakendamiseks;
3) tuleb vältida oksüdantide toimel lagunevate plastkandekottide müüki või tasuta andmist.

Pakendiseaduse paragrahvi 3 lõigetes 4 ja 5 on plastkandekott plastist valmistatud sangadega või sangadeta kandekott, mille tarbija saab kauba müügikohas.

Pakendiseadus

Artikli illustreerimiseks kasutatud kilekottide pildid on võetud Pakendikeskus AS kodulehelt.

 

Jaga uudist: