Muutuvtunnilepingute pilootprojekt on Aasta Kaubandustegu 2021

Täna anti Kaubanduse Aastakongressil pidulikult üle Aasta Kaubandusteo auhind, mille muutuvtunnilepingute pilootprojekti eest sai Eesti Kaupmeeste Liit koos oma liikmetega.

Muutuvtunnilepingud on töölepingud, milles on fikseeritud tööaja asemel kokku lepitud tööajavahemik. Nii on töötajatele garanteeritud neile sobiv koormus ning tööandjal tekib lihtne võimalus pakkuda lisatöötunde. Lisatöö vastu võtmise üle otsustab töötaja.

Praeguse ajaraami järgi peaksid kaubandusettevõtted saama muutuvtunnilepinguid sõlmida 2022. aasta algusest kuni 2024. aastani. Tegemist on pilootprojektiga, mille õnnestumisel võiks paindliku tööaja kasutamise võimalus tulevikus laieneda ka teistele sektoritele. Piloot saab teoks tänu sotsiaalpartnerite kokkuleppele, kuhu kuulusid ettevõtete esindajad, ametiühingute esindajad ning Sotsiaalministeerium. Kaupmehi esindas Kaupmeeste Liit.

“Varieeruva töökoormuse soov on kaubandussektoris levinud kõigis vanuserühmades. Soov tööampse teha mõne muu tegevuse kõrvalt on ajas kasvamas nii noorte kui ka vanemaealiste seas. Olgu siis põhjusteks teine töökoht, kõikuv koormus koolis, ajamahukad hobid, koduaias askeldamine või lastelaste hoidmine,” märkis Kaupmeeste Liidu juht Nele Peil. “Teiselt poolt on kaubanduses palju hooajalist kõikumist, näiteks seoses kampaaniate või pühadeperioodidega. Muutuvtunnilepingud võimaldavad, vähendades liigset administratiivset koormust ning ühildada töötajate ja kaubandusettevõtete vajadusi-ootusi,” lisas Peil.

“Juhul, kui pilootprojekt ennast õigustab võib sellest kujuneda uus normaalsus kõigis sektorites ja inimestele, kes soovivad lihtsalt suuremat paindlikust. Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et selline lähenemine võimaldab tulla tööjõuturule inimestel, kellele senised jäigad töösuhted mingil põhjusel ei sobi.“

Kaupmeeste Liit tänas auhinda vastu võttes liidu liikmeid läbirääkimistesse panustamast ja koostööpartnereid Sotsiaalministeeriumis, Ametiühingute Keskliidus, Tööandjate Keskliidus ja Teenindus-ja Kaubandustöötajate ametiühingus valmisoleku eest paindlikele töölepingutele võimalus anda.

Aasta Kaubandustegu antakse välja juba kaheksandat aastat. Tunnustuse eemärk on märgata kaubanduse edulugusid ning tutvustada laiemale avalikkusele edukaid kaubandusettevõtjaid. Võitja kuulutati pidulikult välja 6. oktoobril Kaubanduse Aastakongressil.

Aasta Kaubandustegu auhinna on eelnevalt võitnud Maxima Eesti esimese mobiilse ostupuldi eest, Pro Optika Zeiss Vision Centre kontseptsioonikaupluse eest, COOP Eesti sularahateenuse kõikides COOP kauplustes võimaldamise eest,  Astri Grupp Balti Jaama Turu arenduse eest, Rahva Raamat eristuva ja pidevalt üllatava ostukeskkonna eest, Apotheka Apteegid uue apteegikeskkonna kontseptsiooni ja innovaatilise tervisliku eluviisi edendamise eest ja Circle K Eesti klienditeenindaja positiivse kuvandi loomise ja kaubandussektori maine kujundamise eest.

FOTO : Raul Mee