Vastuvõetud seadusemuudatustega pannakse jaemüüjatele mitmed kohustused.

 

Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 381 SE

Etapp: Vastu võetud 20.12.2017

Vastuvõetud seadus näeb ette, et alates 1.juunist 2019 peavad poed võimaluse korral piirama alkoholi väljapanekut saalis nii, et tarbija ei puutuks nendega vältimatult kokku ehk väljapanek ei tohi olla märgatavalt nähtav, välja arvatud juhul, kui nende nõuete täitmine ei ole müügisaali suurusest tulenevalt mõistlikult teostatav. Lisaks ei tohi alkohoolsete jookide väljapanek olla märgatavalt nähtav väljastpoolt müügikohta. Samuti seatakse tulevast suvest piirangud alkoholireklaami väljanägemisele.

Riigikogus vastu võetud seadus jätab siiski puutumata väikekauplused, kus kaupade varjamine oleks võimatu. Algul kavatses sotsiaalministeerium kehtestada nõuded, mille järgi suurema kui 450 ruutmeetrise pinnaga poodides tuleb alkohol eraldada läbipaistmatu seinaga.

Alkoholireklaamis keelatakse edaspidi inimeste või mis tahes elusolendite kujutamine, reklaam ei tohi kutsuda üles alkoholi tarbima ning seda ei tohi seostada tähtpäevadega. Samuti keelatakse alkoholireklaam (sh. hinna kuvamine) kaupluste kliendilehtedes/otsepostitustes.

Kaupmeeste Liit hakkab koostöös Sotsiaalministeeriumiga koostama alkoholimüügi juhendit jaekauplustele, mis täpsustaks mõisteid nagu „märgatavalt nähtav“.

Seadus:

LOE LISAKS:  Riik peidab viimsegi õllepurgi silma alt ära. 20.12.2017, Postimees

Tubakaseaduse muutmise seadus 357 SE

Etapp: Vastu võetud 13.12.2017

Seadusega on jaekauplustes keelatud tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete väljapanek ning nende kaubamärkide esitlemine. Erandid jäävad spetsialiseerunud jaemüügikohtadele, rahvusvahelisel liinil sõitvatele laevadele ning lennujaama ja sadama kinnisel territooriumil asuvatele kauplustele. Lisaks on keelatud müüa tubakatootega seonduvat toodet mõne teise tootega (nt mobiilikott, tuhatoos) samas müügipakendis. Laiendatakse kehtiva tubakaseaduse müügiedenduse sätteid tubakatootega seonduvatele toodetele (nt ei tohi pakkuda loosimise võidu, auhinna või muu hüvena).

Senisele piiriülesele kaugmüügi keelule lisandub riigisisene kaugmüügi keeld tubakatoodetele ja nendega seonduvatele toodetele, sh e-sigarettidele, mis tähendab, et edaspidi ei saa sidevahendite kaudu (nt e-kaubanduse või kataloogi teel) neid tooteid osta. Eelnõuga tehakse kohustuslikuks dokumendi küsimine tubaka- või sellega seonduvat toodet ostvalt kliendilt, välja arvatud juhul, kui tegemist on ilmselgelt täisealise või müüjale tuttava isikuga.

Politseiametile antakse kontrollostu õigus alaealistele tubakatoodete või seonduvate toodete müügi kindlakstegemiseks koos õigusega kaasata kontrollostu tegemisse vähemalt 16-aastaseid isikuid.
Kaupmeeste Liit hakkab koostöös Sotsiaalministeeriumiga koostama tubakamüügi juhendit jaekauplustele.
Müügiedenduse keelule, väljapaneku ja kaubamärkide esitlemise keelule, riigisisese kaugmüügi keelule, keelule müüa tubakatootega seonduvat toodet muu tootega ühtses pakendis ning kehtivatele pakenditele märgistuse nõuete laiendamine ka pakenditesse lisatavatele trükistele on üleminekuaeg 1. jaanuarini 2019.

Eelnõu:

Kaupmeeste Liidu kommentaarid tubakaseaduse muutmine. 20.01.2017
Eesti Kaupmeeste Liidu arvamuse lisa tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu 357 SE kohta. Tubakatoodete väljapanekukeelu uuring. 28.02.2017

 

FOTO: Arvo Meeksi/Valgamaalane

 

Jaga uudist: