Muutuvtunnilepingute rakendamine jaekaubanduses

Eesti Kaupmeeste Liit korraldas koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Tööinspektsiooniga infoseminari muutuvtunnilepingute rakendamise pilootprojektist jaekaubanduses.

Seminaril andsid Sotsiaalministeeriumi vastutavad ametnikud ülevaate tingimusest, mida jaekaupmees peab täitma, et ta võiks kuni 2023. aasta lõpuni pakkuda oma ettevõtte töötajatele muutuvtunnilepinguid. Infoseminari eesmärk oli see, et ettevõtted, seadusandja ja järelevalvet tegema asuvad ametnikud saaksid muutuvtunnilepingute nõuetest ühtmoodi aru.

Räägiti ka mõõdikutest, mida on plaanis kasutada, et pilootprojekti lõppedes hinnata selle edukust. Kui muutuvtunnilepingud osutuvad hinnatud võimaluseks tööaja paindlikkuse loomisel nii tööandjate kui töötajate seas, on võimalik see formaat võtta püsivalt üle Eesti tööõigusse.

Seminari juhatas sisse Liidu tegevjuht Nele Peil, kes tegi ülevaate kokkuleppe saavutamise protsessist ja taustsüsteemist. Seejärel tutvustas Sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna juhataja Ulla Saar muutuvtunnilepingute tingimusi ja plaane mõjude hindamiseks. Muutuvtunnilepingute järelevalve plaanist rääkis Tööinspektsiooni juhtiv tööinspektor peajurist Liis Naaber-Kalm.

Tegime kokkuvõtte küsimustest-vastustest. Vastused on koostatud kirjalikult või antud suuliselt Sotsiaalministeeriumi poolt toimunud Kaupmeeste Liidu infopäeva raames.

Muutuvtunnikokkuleppeid puudutavad küsimused. KKK

Töölepingu seaduse muudatus, mis võimaldab jaekaubandussektori suurematel tööandjatel ja töötajatel sõlmida muutuvtunnikokkuleppeid, on jõudnud Riigikogu menetlusse.

Ka Kaubanduskoda peab muudatust igati positiivseks ja vajalikuks, kuid tegid ettepaneku lubada paindlikumaid töölepinguid sõlmida ka nendel kaubandusettevõtjatel, kellel on vähem kui kuus töötajat.

Loe Kaubanduskoja arvamust SIIT:

Foto autor: Pixaby