Suvetöö kaubanduses

Suvetöö kaubanduses

Kauplused otsivad suveks appi rohkem kui 1000 inimest. Suvetöö kaupluses on hea võimalus katsetada, kas selline töö võiks sobida ka pikemas plaanis. Samas võib seda võtta ka kogemusena, mis õpetab suhtlemist ja olukordade lahendamist, neid oskusi läheb aga vaja igas ametis. Praegu on just õige aeg endale sobiva kaubandus ettevõttega ühendust võtta ja oma töösoovist teada anda. Töötajaid vajatakse kauplustesse üle Eesti.

Uurisime ka noortelt endilt, millist töökohta nad suveks otsivad. Enam kui pooled vastanutest valiks töö kaubanduses. Noorte arvates peaks töö olema selline, kus saab arendada oma suhtlemisoskust ja keeruliste olukordade lahendamist – neid on ju edaspidi igal elualal vaja. Väga oluliseks peavad noored ka paindlikku tööaega. Koguni kolm neljandikku noortest peab oluliseks aga seda, et töö teeks neid õnnelikuks. Suvetööl kaubanduses on kõik need tingimused täidetud.

Kõige lihtsam on pöörduda oma kodukoha lähimasse kauplusse ja küsida, kuidas saaksid suvel tööle tulla.
Suuremate kauplusekettide tööpakkumistega saad aga tutvuda ka veebis:

Noortele huvi pakkuvad suvetöö valdkonnad

Toitlustus 56%
Kaubandus 54%
Kontoritöö 50%
Avalik sektor 42%
Tööstus 35%
Ladu/logistika 32%
Ehitus 19%

Noorte jaoks olulisimad kaalutlused töökoha valikul

Korralik palk 92%
Et töö teeks õnnelikuks ja oleks huvitav 75%
Tulevikuks vajalike kogemuste omandamine 42%
Oma aja omamine 37%
Karjäärivõimalused 36%

Kaubanduses töötamise plussid noorte silmis

Suhtlemisoskuste arendamine 61%
Võimalus kooli kõrvalt töötada 56%
Paindlik tööaeg 50%
Müügioskuste arendamine 44%
Keeleoskuse arendamine 42%