Suvetöö kaubanduses

Suvetöö kaubanduses

Kauplused otsivad suveks appi rohkem kui 1000 inimest. Suvetöö kaupluses on hea võimalus katsetada, kas selline töö võiks sobida ka pikemas plaanis. Samas võib seda võtta ka kogemusena, mis õpetab suhtlemist ja olukordade lahendamist, neid oskusi läheb aga vaja igas ametis. Praegu on just õige aeg endale sobiva kaubandus ettevõttega ühendust võtta ja oma töösoovist teada anda. Töötajaid vajatakse kauplustesse üle Eesti.

Uurisime ka noortelt endilt, millist töökohta nad suveks otsivad. Enam kui pooled vastanutest valiks töö kaubanduses. Noorte arvates peaks töö olema selline, kus saab arendada oma suhtlemisoskust ja keeruliste olukordade lahendamist – neid on ju edaspidi igal elualal vaja. Väga oluliseks peavad noored ka paindlikku tööaega. Koguni kolm neljandikku noortest peab oluliseks aga seda, et töö teeks neid õnnelikuks. Suvetööl kaubanduses on kõik need tingimused täidetud.

Kõige lihtsam on pöörduda oma kodukoha lähimasse kauplusse ja küsida, kuidas saaksid suvel tööle tulla.
Suuremate kauplusekettide tööpakkumistega saad aga tutvuda ka veebis:

Noortele huvi pakkuvad suvetöö valdkonnad

Toitlustus 57%
Kaubandus 54%
Kontoriabilise töö 50%
Avalik sektor 40%
Tööstus/tootmine 36%
Ladu/logistika 30%
Ehitus 19%

Noorte jaoks olulisimad kaalutlused töökoha valikul

Korralik palk 82%
Töökeskkond 51%
Töökaaslased 48%
Et töö teeks õnnelikuks ja oleks huvitav 42%
Oma aja omamine 26%
Tulevikuks vajalike kogemuste omandamine 21%
Karjäärivõimalused 16%
Et töö võimaldaks teha maailmas midagi paremaks 11%

Kaubanduses töötamise plussid noorte silmis

Suhtlemisoskuste arendamine 63%
Võimalus kooli kõrvalt töötada 58%
Paindlik tööaeg 56%
Müügioskuste arendamine 47%
Töökogemus suures organisatsioonis 46%
Keeleoskuse arendamine 44%
Karjäärivõimalused rahvusvahelises kaubandusettevõttes 28%