Seminarid ja koolitused

Seminarid ja koolitused

2019
 • Infopäev koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga 28.11.2019 

  Koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga korraldame kaupmeestele infopäeva teemal: järelevalve strateegia, statistika ja uudised.
  Aeg: 28.novembril 2019 kell 13.00-16.00
  Koht: Veterinaar- ja Toiduamet, Väike-Paala 3, Tallinn
  Päevakava:
  Infopäeva avasõnad: Nele Peil, Kaupmeeste Liidu tegevjuht
  •13.00-14.00 Mida uut on tulemas nõuete poolelt, kuidas seda mõista ja kuidas seda kontrollima hakatakse? (Toiduohutus, pakendamine, vastavusdeklaratsioonid, migratsioonitestid ja nende tõlgendamine – mis sobib ja mis ei sobi toiduga kokku puutuvale pakendile – ning märgistuse teemad).
  Esinejad: Katrin Jõgi, VTA Toiduosakonna peaspetsialist (toiduhügieen – TKM ja hulgimüük) ja Tiiu Rand, VTA Toiduosakonna nõunik (toidualane teave – toidu märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited).

  •14.00-14.30 Millised on madala teadlikkusega kohad jaekaubanduses tuvastatuna viimase aasta sagedasemate rikkumiste pealt? Mida VTA ette paneb, et neid olukordi parandada?
  Esineja: Jaana Oona, VTA Toiduosakonna juhtiv spetsialist (toidukäitlemise üksuste järelevalve).

  •14.45-15.15 Mis on VTA järelevalve prioriteedid ja strateegia antud/saabuval aastal?
  Esineja: Kairi Ramjalg, VTA Toiduosakonna juhataja.

  •15.15-15.45 Milline on tagasikutsumiste info viimasel aastal? Turu statistiline ülevaade.
  Esineja: Ebe Meitern, VTA Toiduosakonna juhtivspetsialist (toidu nõuetekohasuse hindamine).

 • Infopäevad koostöös Tööinspektsiooniga 29.10.2019 ja 12.11.2019 Coop Eesti Keskühistu konverentsiruum

  Kaupmeeste Liit koostöös Tööinspektsiooniga korraldas kaks infopäeva kaubandussektorile teemadel tööaja summeerimine, ergonoomika ja psühhosotsiaalsed ohutegurid.

  Lühitutvustus:
  Arutlusele tulid nii juhtide kui töötajate poolt esile toodud küsimused summeeritud tööaja kohta, näiteks, kuidas arvestada lühendatud tööpäeva vabadel päevadel, kuidas see mõjutab tööajafondi. Lisaks enam levinud probleemid ja erandid tööajafondi arvestamisel ning töö- ja puhkeaja järgimisel.
  Psühhosotsiaalse ohuteguri osas räägiti, mis psühhosotsiaalne ohutegur on ja mida peab tööandja tegema, et töötaja vaimne tervis ei saaks kahjustatud.
  Ergonoomika osas räägiti, kuidas teenindaja saaks leida mugava tööasendi, mis ei kahjustaks tema tervist.

  Ajakava:
  10.15-11.10  Ergonoomika – töökeskkonna konsultant Indrek Avi
  11.20-12.20 Psühhosotsiaalse ohuteguri hindamine – töökeskkonna konsultant Piret Kaljula või Kristi Uusmaa
  12.30-13.30 Summeeritud tööaeg – nõustamistalituse juhataja Kaire Saarep või nõustamisjurist Jaana Vaus Madureira Silva

 • Kaupmeeste Liidu infopäev töötajate keeleõppest ja IT-oskuste arendamisest
  15.10.2019 kell 13.00-15.30 Kadaka Konverentsikeskus, ruum Päike
  Keeleõppe infopäev on suunatud ettevõtete spetsialistidele, kes tegelevad töötajate keeleoskuse ja õppe teemadega. Infopäev toimub koostöös Integratsiooni Sihtasutuse, Töötukassa ja Innovega.
  Päevakava:
  13.10-13.40 Kuidas taotleda töötajatele keeleõppe, värbamise, IT-oskuste arendamise ja muid Töötukassa toetusi. Karin Andre, Töötukassa Oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juhataja asetäitja
  13.45-14.15 Eesti keele õppe võimalused ja pakkujad (ettevõtte gruppidele). Kätlin Kõverik, Integratsiooni Sihtasutuse vanemnõustaja
  14.30-14.50 Maxima kogemuslugu: mida oleme teinud, kuidas on läinud, tänased plussid ja kitsaskohad. Lea Kimber, Maxima personalidirektor
  14.50-15.00 Eesti keele õppe kompenseerimine iseõppivale töötajale. Maia Vipp, Innove Eksamikorralduse spetsialist
  15.00-15.30 Diskussioon kuulajate ja esinejatega tänaste võimaluste, kitsaskohtade ja keeleõppe tulevikutrendide osas.
  .
 • Infopäev- Kaubanduse mainekampaania strateegilise plaani arutelu
  28.08.2019 Kaubandus-Tööstuskoda

  Kaupmeeste liit korraldas kaubanduse mainekampaania strateegilise plaani tutvustamiseks infopäeva liikmete turundusjuhtidele, personalijuhtidele, avalike suhete ja sotsiaalmeediaga tegelejatele jt.

  Kaupmeeste Liit on juba kaks aastat vedanud mainekampaaniat, mille eesmärk on saada kaubandussektorisse juurde uusi töötajaid ning parendada pikaajalisi hoiakuid kaubandussektoris töötamise kohta. Meie ühine eesmärk on saada kaubandus viie eelistutaima tööandja hulka aastaks 2025.

  Selle eesmärgi nimel on Kaupmeeste Liidu liikmetest koosnev töörühm pannud kokku pikaajalise strateegilise plaani koos tegevuskavade, projektide, sihtrühmade ja sõnumitega. Infopäeval tutvustati seda plaani kokkutulnutele, et iga ettevõte saaks valida endale projekte, mida iseseisvalt ellu viia või millega liituda. Järgmine noortele suunatud kampaanialaine on kavas juba selle aasta septembris, et meelitada noori kooli kõrvalt tööle kaubandusse.

  Infopäeval tutvustasid tegevjuht Nele Peil ja töörühma juht ning Liidu juhatuse liige Andrija Arro seni tehtud tööd ja selle tulemusi, räägiti, mis kasu tegevustes kaasa löömine toob ja kuidas seda teha. Koos arutati detailselt erinevate tulevikutegevuste üle ja uuriti Liidu liikmete huvi erinevate projektiideede vastu. Samuti korjati uusi mõtteid ja ettepanekuid. Infopäeval osalesid 15 liidu liikme esindajad.
  Ettekanne: KL mainekujunduse strateegia 28.08.2019
  Liidu liikmed saavad huvi projektides osaleda märkida üles siin: mainekampaania strateegia tagasiside ja saada info@kaupmeesteliit.ee  

 • Infopäev kaupmeestele küberturvalisusest. Kuidas kaupmees saab ennast kaitsta küberünnakute eest?
  7.mail kell 13.00-16.00 Centennial Hotel Tallinn, Endla 15, Tallinn. Seminariruum Visioon  

  Küberrünnakud, sealhulgas kaubandusele, on sagenev nähtus ka Eestis. Rahapettustest õngitsuskirjade ja võltsarveteni, on kaupmehed sattunud rünnakute ohvriks. Kaupmeeste Liidu korraldataval infopäeval rääkisid valdkonna eksperdid ja konsultandid küberturvalisusest statistikas ja praktikas ning jagasid näpunäiteid. Infopäev oli suunatud tegevjuhtidele, finantsjuhtidele, personalijuhtidele ja teistele, kes ettevõttes töötajate koolitamise ja rahaasjade eest vastutavad. Teretulnud olid ka IT-juhid.

  Ettekanded:

  Olukorrast Eesti küberruumis, peamised ohud ettevõtjale. Riigi Infosüsteemi Ameti operatiivkeskuse CERT-EE juht Tõnu Tammer

  Küberhügieen. Igapäevased nõuded ja tegevused. Rita Käit-Vares, Security Software partner ja Ats Onemar, CISA, infoturbeanalüütik

  Organisatsiooni küberturvalisuse peamine võtmesõna on inimene. Ühelt poolt on inimene ettevõtte väärtuslik vara, teiselt poolt aga küberkurjategijate sihtmärk. Ettekanne tutvustab küberhügieeni ülesehitust ja reegleid, mida peaks nii ettevõtte terviku kui ka üksikisiku tasemel meeles pidama.

  Ettevõtte veebilehe ja e-postiga seotud mured. Tehnokratt (erakorraline ja täievoliline), Tehnokratt MTÜ Peeter Marvet

  Kuidas ja miks võetakse üle teie veebileht. Mis ülevõetud veebilehega juhtub ja mida see tähendab E-postiga seotud mured: õngitsemine ja petukirjad. Reaalsed näited.

 • Infopäev kaupmeestele alkoholi-ja reklaamiseaduse muudatustest.
  16.aprillil kell 14.00-16.00
  Haabersti Rimi koolituskeskuses, Haabersti 1, Tallinn
  Kaupmeeste Liit korraldab infopäeva selgitamaks kaupmeestele muutunud nõudeid ja segadust tekitavaid tõlgenduskohti uuenenud alkoholi- ja reklaamiseaduses.
  Alkohol ei tohi alates 1.06.2019 olla kauplustes enam märgatavalt nähtav.
  Mida see tähendab? Kuidas seda saavutada? Mida vaatab järelevalveasutus?

  PÄEVAKAVA:
  14.00-14.30: Kaupmeeste Liidu, Sotsiaalministeeriumi ja Tarbijakaitseameti koostöös valminud juhend “Alkohoolsete jookide jaekaubanduse müügikohas väljapanekuks ja reklaamiks” ning vaidlusi ja ebaselgust tekitanud kohtade tõlgendamine seaduses. Nele Peil, Kaupmeeste Liidu tegevjuht
  14.30-15.00: Kuidas Rimi tõlgendab alkoholi märgatavalt nähtavust ja millest lähtub alkoholiga kokkupuutumise vähendamiseks eri suurustega kauplustes. Andrija Arro, Rimi Eesti turundus-ja kommunikatsioonijuht
  15.00-15.30: Lühiülevaade alkohoolsete jookide reklaamipiirangutest Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve ameti menetluspraktika näidetel. Birgit Raamat, TTJA Tarbimiskeskkonna osakonna jurist
  15.30-16.00: Arutelu ja küsimused. Kogemuste jagamine.
  .
 • Infopäev ebaausate kaubandustavade direktiivist.
  28.märtsil kell 10.00-12.00
  Coop Keskühistu büroohoones, Suur-Sõjamäe 70, Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond

  Kaupmeeste Liit kutsub infopäevale, mis tutvustab ebaausate kaubandustavade direktiiviga kehtestatavaid nõudeid kaupmehe lepingulistele suhetele toiduainete tarnijatega.

  Märtsis 2019 kinnitatakse Euroopa Liidu tasemel ebaausate kaubandustavade direktiiv, mis muudab lepingutes toiduainete tarnijatega lubatud ja keelatud praktikaid. Näiteks keelatakse:

  • Ühepoolsed ja tagasiulatuvad lepingumuudatused
  • Tellimuste tühistamine lühikese etteteatamisajaga
  • Maksetähtajad üle 30 päeva kiiresti riknevatele toodetele ja üle 60 päeva muudele toidutoodetele

  Direktiivi kohaldamisel võetakse arvesse ostja ja tarnija suhtelist suurust ning keelustatakse kokku 16 ebaausat kaubandustava. Direktiiv tuleb Eesti õigusesse üle võtta 2021 aastaks. Kevadel 2019 kaasab Maaeluministeerium kõiki osapooli saamaks sisendit direktiivi võimalikku täiendamisse, kus keelatud 16 tavale võiks veel midagi lisanduda.

  Infopäeval teeb Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist Kaie Laaneväli-Vinokurov ülevaate nimetatud direktiivist ja ministeeriumi edasistest sammudest ja plaanidest.

  Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil tutvustab lühidalt 2018. aastal vastu võetud Tarneahela Häid Tavasid.

  Kutsume kaupmehi osalema, küsimusi küsima ja valmistuma andma läbi Kaupmeeste Liidu sisendit seaduse ülevõtmise protsessi.

 • Infopäev alkoholi-, reklaami- ja tubakaseaduse muudatustest Tartus.
  Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond korraldas tasuta infopäevale “Alkoholi-, reklaami- ja tubakaseaduse muudatused”.
  Aeg: 12. veebruaril 2019.a kell 13.00-17.00
  Koht: Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saal (Turu 2, Tartu)
  Sihtgrupp: Alkohoolsete jookide ja tubakatoodetega kauplejad.
  Eesti Kaupmeeste Liidu poolt on kohapeal tegevjuht Nele Peil, et vastata infopäeval osalejate küsimustele.
  PÄEVAKAVA
  – Alkoholi- ja tubakaseaduse muudatused (väljapaneku piiramine jt). Triinu Täht, Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik
  – Reklaamiseaduse § 28 sätete ja üldise rakendamise asjaolude tutvustamine. Birgit Raamat, Tarbijakaitseameti turujärelevalve osakonna jurist
  – Tubakatoodete liikumise jälgimise tarneahel. Maris Leemets, Philip Morris Eesti OÜ, välissuhete juhtIga päevakorrapunkti järel on võimalus esitada küsimusi.
  Korraldaja: Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond. Kontaktisik: Ene Palu tel 736 1198
2018
 1. Infopäev Tallinna kaupmeestele, kus tutvustati uut välireklaamide eelkooskõlastuse korda ja keskkonda (TERA).
  21.novembril Tallinna Linnavalitsuse istungite saalis, Vabaduse väljak 7.
  Kaupmeeste Liit korraldas koos Tallinna Ettevõtlusametiga kaupmeestele infopäeva, kus tutvustati uut välireklaamide eelkooskõlastuse korda ja keskkonda.
  Tallinna Linnavolikogu võttis aprillis vastu uue välireklaamide kooskõlastamise korra (TERA), mis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2019. Määrus on siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/427042018008
  Infopäeval saadi vastused ka eelnevalt esitatud küsimustele.
  Ettekanne: TERA rakendamine-Infopäev_21.11.2018
 2. 5. Toidutööstuse ja kaubanduse koostöö konverents: “Tarneahela efektiivsus muutuste tuules” 26. oktoobril 2018 Eesti Näituste Messikeskuses Pirita tee 28, Tallinn.
  Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Eesti Kaupmeeste Liidu 5. koostöö konverents toimus traditsiooniliselt Toidumessi „FoodFest 2018“ raames.
  Ettekanded saab alla laadida SIIT:
 3. Kaubanduse Aastakongress 2018 toimus 9.oktoobril 2018 Swissotel Tallinna konverentsikeskuses.
  Järjekorras juba seitsmenda kongressi teema oli: Kaupmees – teenindaja – tarbija: üheskoos helgesse tulevikku.
  Esimeses osas räägiti kaubandusärist ja globaalsetest trendidest. Juttu tuli kaubandussõdadest, Lidli tulekust ning GDPRi järellainetusest. Teises osas keskenduti töötajatele ehk teenindajatele. Arutleti selle üle, millised lahendused on tööjõuprobleemidele ning kuidas töötajad õnnelikuks teha, sest õnnelik töötaja on hea töötaja. Päeva viimane sessioon keskendus tarbijatele, sest need on need, kes toovad kaupmeestele raha sisse. Kuidas andmed enda kasuks tööle panna ning kuidas pakkuda tarbijatele meelelahutust ja kuidas panna ta rohkem ostma ja tarbima.
 4. Tallinna Ettevõtluspäev. 2.10.2018 Kaupmeste Liidu seminar “Kliendikeskne ettevõtlus – mida see tähendab?” Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses.
  Seminaril oli kaks ettekannet. Katri Rohesalu (Sustinere OÜ partner) rääkis teemal “Kas Sinu ettevõte tegutseb kliendikeskselt?”. Tema ettekanne keskendus kliendikeskselt tegutseva ettevõtte kolmele fookusvaldkonnale ja magistritöö uuringu ”Kliendikogemuse juhtimine Eesti jaekaubanduse ettevõtetes” olulisematele leidudele. Teiseks esinejaks oli Baltika Grupi kliendikogemuse divisjoni juht Mari-Liis Küppar, kes rääkis Vérenni kliendikogemuse mudeli loomisest.
 5. Seminar andmekaitsereformist fookusega kaubandussektoril 5.04.2018.
  2018. aasta kevadel üle EL-i jõustuv andmekaitsereform toob endaga kaasa laialdased uued õigused tarbijale ning olulised kohustused ettevõtjatele, kes töötlevad isikuandmeid (nt. kliendikaart-mida klient ostis, tarbijamängude võitjad, CRM süsteem).
  Andmekaitsereformi olulisemaid nõudeid kaupmehe vaatenurgast tutvustas advokaadibüroo Ellex Raidla andmekaitsereformi valdkonna projektijuht Merlin Liis. Käsitletavad teemad olid muuhulgas: kliendikaardid ja lojaalsusprogramm; kampaaniad; turvakaamerad; ostuajalood jmt big data kasutamine; turundustegevuse piirangud – mida ja kellele tohib e-postiga saata; e-poodide eripärad. Kaupmeeste esitatud täiendavatele küsimustele vastasid Andmekaitseinspektsiooni tehnoloogiadirektor Urmo Parm ja koostöödirektor Maarja Kirss.
2017
 1. 4. Toidutööstuse ja kaubanduse koostöö konverents: “Efektiivsus ja jätkusuutlikkus tarneahelas” 27. oktoobril 2017 Eesti Näituste Messikeskuses Pirita tee 28, Tallinn.
  Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Eesti Kaupmeeste Liidu 4. koostöö konverents toimus traditsiooniliselt Toidumessi „FoodFest 2017“ raames.
 2. Kaubandusvaldkonna koostöövõimaluste seminar teadlastega 18.oktoobril 2017.
  Kaupmeeste Liit koostöös ADAPTER’iga korraldas oma liikmetele kaubandusvaldkonna koostöövõimaluste seminari teadlastega. Koostöövõimaluste seminar oli korraldatud spetsiaalselt kaubandusvaldkonnale.
  Ettekanded:
  „MOOD – Trendide prognoosimise ajajoon ehk trend timeline“ Vilve Unt, moedisainer, Eesti Kunstiakadeemia;
  “Tarbijakäitumine”  Oliver Parts, PhD, Tallinna Tehnikaülikool;
  “Tööstressi tulek ja minek” Tõnu Lehtsaar, Tartu Ülikool;
  “Kas on võimalik tarbija ümber sõrme keerata?” René Arvola, Tallinna Tehnikaülikool;
  “Kuidas brändid tegelikult kasvavad”  Annika Oja, Tallinna Tehnikaülikool.
  Üritust toetas Tallinna Ettevõtlusamet
 3. Kaubanduse Aastakongress 2017 toimus 11.oktoobril 2017 Tallinna Lauluväljaku klaassaalis. 
  Järjekorras juba kuues Kaubanduse Aastakongress toimus Äripäeva ja Eesti Kaupmeeste Liidukoostöös. Sellel aastal keskenduti kahele põhiteemale:
  Innovatsioon. Tehnoloogia areng mõjutab tarbijate käitumist, ärimudeleid ja loomulikult ka kaubandust kui valdkonda tervikuna. Kongressil vaadeldi lähemalt innovatsioone kolmes valdkonnas: makselahendustes, kättetoimetamises ja kauplusekeskkonnas.
  Efektiivsus. Kuidas hoida või kasvatada kasumlikkust olukorras, kus palgad ja teised olulised sisendid kasvavad ja samas on tarbijad harjunud globaalsete e-poodide pakutavate ülisoodsate hindadega?
 4. Tallinna Ettevõtluspäev. Kaupmeeste Liidu seminar 03.10.2017. 
  Kaupmeeste Liit korraldas Tallinna Ettevõtluspäeva raames seminari “Kuidas müüa kaubandust? Turuliidrite lood oma klientide ja inimeste sidumisest”, kus esinesid Kaubamaja AS Teenindus- ja personalidirektor Piret Suitsu ja Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido.
  Kuidas müüa kaubandust? Nele Peil, 05.10.2017 kaubandus.ee
 5. 4.-5.oktoobril Tallinna Ettevõtluspäeva Noorte Inspiratsioonilabori Kaubandusala
  Osalesime SpaceX sündmuskeskuseses Tallinna Ettevõtluspäeva eriprojekti “Noorte Inspiratsioonilabor” raames kaubanduse alaga, kus noortele näidati mitmekesiseid karjäärivõimalusi kaubanduses. Oma tööd ja valdkonda tutvustasid tänased edukad ostujuhid, suhtekorraldajad, teenindusspetsialistid, kaupluste juhatajad, koolitusjuhid jne. Spetsialistide käe all lahendati valdkonna praktilisi ülesandeid, et saada ettekujutus töö sisust. Noortega vestlesid Kaubamaja, Circle K, Selveri, COOPi, Rimi, Prisma ja ABC Supermarketsi parimad spetsialistid. Infot sai ka kooli kõrvalt töövõimaluste kohta juhtivates kaubandusettevõtetes. Kogu kaubanduse ala tegevust koordineeris Kaupmeeste Liit.
  Ürituse õnnestumisele aitasid kaasa meie liidu liikmed Nixor EE, ABC Supermarkets AS, Selver AS, Rimi Eesti Food AS, Põldma Kaubanduse AS; Prisma Peremarketid AS, Coop Eesti Keskühistu ja Circkle K Eesti AS.
 6. Palmiõli teemaline hommikukohv „Palmi all” 07.06.2017.
  Kaupmeeste Liit ja MTÜ Mondo korraldasid jaemüüjate ostuvaldkonna, omamärgitoodete (private label) ja vastutustundliku ettevõtluse spetsialistidele suunatud palmiõliteemalise infoseminari. Palmiõli on üks enimkasutatavaid taimeõlisid nii toiduaine- kui ka kosmeetikatööstuses, mille tootmisega kaasneb mitmeid tõsiseid probleeme. Hinnanguliselt leidub palmiõli 50% kauplustes müüdavates pakendatud toidu- ja kosmeetikatoodetes, sh ka nendes, mis on toodetud Eestis: http://www.supplychainge.org/uuringud/palmioli/?L=ee.
  Toimus arutelu: millised on meie kauplusekettide võimalused ja ka takistused, et meil saadavad tooted oleksid tehtud õiglaselt toodetud palmiõlist?
 7. Brent McKenzie koolitus „Jaekaubanduse juhtimine“ 3.-5.veebruaril ja 22.-23.aprillil 2017.
  Kaupmeeste Liit koostöös TÜ majandusteaduskonnaga korraldas kursuse „Jaekaubanduse juhtimine“, mida viis läbi Kanada University of Guelph professor Brent McKenzie. Kursus toimus kahes sessioonis 3.-5.veebruaril ja 22-23.aprillil 2017. Kursuse peamised teemad olid jaekaubanduse strateegiad ja formaadid, kliendi analüüs (target shopper analysis), finantsanalüüs, hinnastamine, planeerimine kaubanduses, e-kaubanduse roll ning peamised teemad tarneahela juhtimises.  Brent McKenzie kohta vaata lähemalt:
 8. Pakendimaksu ümarlaud 05.04.2017.
  Koostöös Kaubandus-Tööstuskoja ning Toiduainetetööstuse Liiduga korraldatud pakendimaksu ümarlaual rääkisid erinevad osapooled ja eksperdid Rahandusministeeriumi poolt välja töötatava  pakendimaksu eesmärkidest, probleemidest ja võimalikest mõjudest tarbijatele.
 9. Kuidas jaekettidega edukalt koostööd teha? Jaekettide-tootjate-hulgikaupmeeste ühisseminar 28.03.2017.
  Kuuendal jaekettide-tootjate-hulgikaupmeeste ühisseminaril toimus mitu vestlusringi, kus osalesid liidu liikmesettevõtete esindajad. Jaekettide ostujuhtide vestlusringis osalesid Maxima, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Eesti esindajad ja teemaks oli: kuidas käesoleval aastal edukamalt koostööd teha.  Teises vestlusringis arutasid R-Kioski, Circle K ja Olerexi esindajad, millised on võimalused oma kauba letile saamiseks piiratud müügipinnaga kauplustes. Seminari käigus toimus ka kolmas vestlusring: piiriäärse kaubanduse mõju Eesti jaekaubandusele ja tootjatele, mida juhtis Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil. Vestlusringis osalesid Jaan Härms (Saku Õlletehase juhatuse liige), Urmas Koidu (Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna juhataja), Lauri Uibo (SIA Aldar Latvija juhatuse liige).
 10. Seminar andmekaitsereformist 17.03.2017.
  2018. aasta kevadel üle EL-i jõustunud andmekaitsereform tõi endaga kaasa laialdased uued õigused tarbijale ning olulised kohustused ettevõtjatele, kes töötlevad isikuandmeid (nt. kliendikaart-mida klient ostis, tarbijamängude võitjad, CRM süsteem). Väga praktilisel seminaril tutvustasid fookusega kaubandussektoril, uue süsteemi nõudeid kaupmeestele Andmekaitseinspektsiooni IT-nõunik Urmo Parm ja advokaadibüroo Jesse & Kalaus partner, Mari Matjus.
2016
 1. Kuidas kasutada kliendiandmeid enda kasuks. 17.02.2016.
  Tehti tutvust innovaatiliste andmeanalüüsi lahendustega, mis aitavad kaubanduses müüki edendada ja klientide lojaalsust tõsta. Seminari eesmärgiks oli tutvustada uusimaid andmeanalüüsi võimalusi ja meetodeid jaekaubanduses ja logistikas ning selgitada, kuidas andmeid tulemuslikult oma äri jaoks ära kasutada. Seminari viis läbi Silver Traat Tarkvara Arenduskeskusest.
 2. Tarbijakaitseameti infoseminar kauplejatele. 26.02.2016.
  Tarbijakaitseameti infoseminari raames saadi ülevaate 1. märtsil 2016 jõustuvatest tarbijakaitseseaduse muudatustest, piiriülesest kaebuste lahendamisest ja ODR-platvormist ning tarbijavaidluste komisjoni tööpõhimõtetest ja muudatustest uue seaduse valguses. Seminar toimus Kaupmeeste Liidu ja E-kaubanduse Liidu koostöös.
 3. Seminar “Pakendiaktsiis – peamised probleemid ja praktilised lahendused Eesti kaupmehele“ 15.03.2016. Kaupmeeste Liidu ja E-kaubanduse Liidu ühisseminaril rääkis uusimatest arengutest pakendiaktsiisi valdkonnas riigi vaates Maksu-ja tolliameti peajurist Lembit Sullakatko ning olulist kohtupraktikat tutvustas RASK advokaadibüroo advokaat Villy Lopman.
 4. Kaupmeeste Liidu ja Õpilasmaleva koostööprojekti „Minu suvi kaubanduses“ infoseminar. 20.04.2016 Sihtasutuse Õpilasmalev tegevjuht Ott Väli ja kliendihaldur Egert Eenmaa tutvustasid õpilasmaleva tegevust Tallinnas. Oma kogemusi jagas Circle K Eesti peadirektor Kai Realo.
 5. Seminar “Peamised probleemid ja võimalikud lahendused alkoholi müügil“. 26.04.2016
  Kaupmeeste Liidu seminari eesmärgiks oli jagada KL liikmete kogemust nii peamistest probleemidest kui ka rakendatavatest ja töötavatest lahendustest alkoholi müügil (aitamaks müüjat alkoholi müügil tekkivate ebameeldivate olukordade lahendamisel) eelkõige seoses müügist keeldumisega joobes klientidele. Seminaril esinesid Riina Raudne ja Triin Sokk Terve Eesti SA-st ning Katrin Bats Rimi Eesti Food AS-st tutvustas oma ettevõtte kogemusi töötajate koolitamisel. Tegevjuht Riin Savi tutvustas Kaupmeeste Liidu koostatud alkoholi müügi juhendit ja tegi ülevaate probleemidest alkoholi müügil kaupmeeste seisukohast.
 6. Kaupmeeste Liidu 20.aastapäeva visiooniseminar ja pidulik vastuvõtt. 25.05.2016, Teater NO99, Sakala 3, Tallinn.
  Eesti Kaupmeeste Liit tähistas NO99 teatrimajas oma 20. tegevusaastat visiooniseminariga „Tuleviku kaubandus – kas oleme selleks valmis?“, kus arutati tulevikustsenaariume nii kaubanduses kui ühiskonnas üldiselt. Enda mõtteid avaldasid ettevõtlusminister Liisa Oviir, TTÜ riigirahanduse professor Karsten Staehr, Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Jaanus Vihand, Circkle K Eesti peadirektor Kai Realo ning TÜ Kliinikumi neurokirurg Toomas Asser.
 7. Ümarlaud „Aktsiisikaubad ja salaturg“. 9.06.2016.
  Ümarlaud toimus Maksumaksjate liidu ja Kaupmeeste liidu koostöös. Viiendat korda toimuval ümarlaual esitleti Itaalia kriminoloogia uurimiskeskuse Transcrime’i uuringut Valgevenest pärit salasigarettide liikumisest Euroopa Liidus. Lisaks jagasid Eesti, Läti ja Leedu tolliametite esindajad salaturuga võitlemise kogemusi ja edulugusid, avati nii kaupmeeste kui ka maksumaksjate vaadet aktsiisipoliitikale ja salakaubandusele. Paneeldiskussioonis tuli teiste teemade seas arutamisele ka rahvusvaheline koostöö tõkestamaks sigarettide salakaubandust.
  Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Riin Savi esines ettekandega „Aktsiisipoliitika ja salakauba mõju legaalsele müügile Eestis“.
 8. Tallinna Ettevõtluspäev. Kaupmeeste Liidu seminar-töötuba 04.10.2016. Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus, Bolero 1 saal.
  Kaupmeeste Liit korraldas Tallinna Ettevõtluspäeva raames seminari “Kuidas ületada olematu eelarvega kasvuraskusi ja saada turuliidriks?” Seminaril esinesid Jardin OÜ tegevjuht Kaisa Ilves ja Põldma Kaubanduse AS omanik ja tegevjuht, Aasta Ettevõtja 2015 finalist Heinar Põldma.
 9. Kaubanduse Aastakongress 2016. 12.10.2016. Ülemiste SpaceX sündmustekeskus, Keevise 6, Tallinn http://www.spacex.ee/. Järjekorras juba viies Kaubanduse Aastakongress toimus Äripäeva ja Eesti Kaupmeeste Liidukoostöös. Seekordne kongress oli paljuski pühendatud kaubanduse tulevikule, kus räägiti sellest, mis suunas kaubandus liigub, millega peab kaupmees tulevikus arvestama, ning millised on peamised väljakutsed.
 10. Koostöökonverents „Ausad ärisuhted toidu tarneahelas – müüt või tegelikkus?“ 28.10.2016.
  Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Kaupmeeste Liidu ja ECR Baltic 3. koostöö konverents toimus taaskord Toidumessi „FoodFest 2016“ raames.