Seminarid ja koolitused

 1. Avaleht
 2. Üritused
 3. Seminarid ja koolitused

Kaupmeeste Liidu LinkedIn koolitus kaupmeestele

8.mai 2024 Teams

Kaupmeeste Liit koostöös B2BGrowth meeskonnaga korraldab tasuta koolituse LinkedIn tulemuslikumast kasutamisest kaupmeestele.
Sisu. Koolituse mõte on anda praktilisi soovitusi LinkedIn-i tulemuslikumaks kasutuseks turunduses. Mõned küsimused, mis leiavad vastuse on:

 • Mis on LinkedIn ja kes on kasutajad?
 • LinkedIni eesmärk ja kuidas see töötab?
 • Mis sisu LinkedInis töötab?
 • Erinevad postituste formaadid
 • Kuidas profiilid korda teha
 • Algoritmi põhitõed
 • LinkedIn kontode audit- hästi ja halvasti tehtud kontode näited ja soovitused, kuidas kontot tööle panna.

Koolitaja on Indrek Põldvee, kes teeb koostööd Lidl Eestiga.

Registreerumine kuni 6.maini SIIN:

 

Mentorite koolituse uued grupid

veebruar-september 2024 Tallinn

Kaupmeeste Liit ja Aeternum OÜ on korraldanud mentorite koolitusi kaubandusettevõtete töötajatele koolitaja Kati Tikenbergi juhtimisel. Pärast piloodi edukat lõppu avasime 2024.a alguses uued grupid kõigile liikmesettevõtetele lootes, et uued oskused looksid väärtust ka nende organisatsioonis. Jätkame koos Aeternumiga programmi, mille oleme juba ühiselt käima saanud ja mille eesmärk on:

 • õpetada andma emotsionaalset tuge uuele töötajale,
 • toetada keerukates olukordades,
 • õpetada andma ja vastu võtma tagasisidet
 • hoida juhendajana iseenda säilenõtkust
 • toetada uue töötaja vaimset tervist.

Kahepäevase koolituse sisu:
I päev „Kuidas juhendada ja toetada täiskasvanud inimest“  

Õpiväljundid:

 • osaleja teab, kuidas täiskasvanud inimene areneb ning millised on täiskasvanud õppija eripärad;
 • osaleja mõistab tagasiside andmise olulisust ning oskab seda oskuslikult anda;
 • osaleja teab, kuidas mentorina hoida head psühholoogilist töövormi ning ennetada läbipõlemist.

II päev „Keeruliste suhtlusolukordade meistriklass“

Õpiväljundid:

 • osaleja teab pingevaba suhtlemise põhitõdesid;
 • osaleja oskab ennetada ning lahendada võimalikke konflikte kliendiga;
 • osaleja teab, kuidas jääda keerukates suhtlussituatsioonides rahulikuks ja viisakaks;
 • osaleja oskab pakkuda emotsionaalset tuge;
 • osaleja teab, kuidas enda emotsioone juhtida ja taastada tasakaal.

2024

08.05. LinkedIn koolitus kaupmeestele
Kaupmeeste Liit koostöös B2BGrowth meeskonnaga korraldas koolituse LinkedIn tulemuslikumast kasutamisest kaupmeestele. Koolituse mõte oli anda praktilisi soovitusi LinkedIn-i tulemuslikumaks kasutuseks turunduses. Koolituse viis läbi Indrek Põldvee, kes teeb koostööd Lidl Eestiga.

Veebruar-september 2024. Mentorite programm “Kuidas juhendada ja toetada täiskasvanud inimest”
Kaupmeeste Liit ja Aeternum OÜ on korraldanud mentorite koolitusi kaubandusettevõtete töötajatele koolitaja Kati Tikenbergi juhtimisel. Pärast piloodi edukat lõppu avasime 2024.a alguses uued grupid kõigile liikmesettevõtetele lootes, et uued oskused looksid väärtust ka nende organisatsioonis..

2023

15.11. Kaubandusklubi mentorite koolituse teemal
Kaupmeeste Liit pilootis 2023. aastal uut mentorite koolitusprogrammi. Piloodis osalesid Rimi, COOP Harju, Pro Optika, Maxima, Jyski ja R-Kioski töötajad. Kaubandusklubis jagasid pilootkoolitust välja töötada aidanud ettevõtete personaliinimesed oma kogemusi ja mõtteid edaspidiseks.
Maxima Eesti talendijuht Heldi Sakkarias tegi sissejuhatava ettekande Maxima kogemusest ja koolitusel osalenute tagasisidest. Seejärel arutati kohaletulnutega ettevõtete mentorlusprogrammide õppetunde ja jagati soovitusi.

06.06., 07.06.2023 Mentorite programm “Kuidas juhendada ja toetada täiskasvanud inimest”
Eesti Kaupmeeste Liit korraldas järjekordsed koolitused kaubanduse valdkonna mentoritele. Koostöös Kuressaare Ametikooli ja Aeternumi koolitajaga toimus koolitus ettevõtete praktikajuhendajatele ja mentorite jätkukoolitus teemal “Kuidas juhendada ja toetada täiskasvanud inimest”.
Koolitusel osalesid Liidu liikmesettevõtete personalitöötajad. Ka teist koolitust toetas Euroopa Sotsiaalfondi projekt „PRÕM“.

25.04., 26.04.2023 Mentorite programm “Kuidas toetada mentoreid uue inimese sisseelamisel?”
Eesti Kaupmeeste Liit jätkab koolitustega kaubanduse valdkonna mentoritele. Koostöös Kuressaare Ametikooli ja Aeternumi koolitajaga toimunud meistriklassi raames õppisid mentorid pakkuma emotsionaalset tuge, andma tagasisidet nii, et seda on lihtne vastu võtta ning lahendama konfliktiolukordi ennast säästvalt. Esimesele koolitusele andis hoo sisse Euroopa Sotsiaalfondi projekt „PRÕM“.

29.03.2023 Kaupmeeste Liidu ja Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) ümarlaud
PTA tutvustas iga-aastasel ümarlaual 2022. aasta kontrolli tulemusi jaesektoris, PTA 2023.a fookusteemasid ja lähiaastatel lisanduvaid suuniseid, kohustusi ning nõudeid jaekaubandusele. Märtsis 2021.a kehtestati EÜ määruse 852/2004 XIa peatükis toidu käitlejatele nõue toiduohutuskultuuri sisse viimiseks. Arutati, millist rolli saaksid tooteinfo platvormid toiduohutuse valdkonnas partnerina täita.

17.01.2023 Keskkonnaministeeriumi infotund Kaupmeeste Liidule
Keskkonnaministeeriumi nõunik Kristel Kund tutvustas Kaupmeeste Liidu liikmetele Euroopa Liidus valminud ringmajanduse pakett number #2 eelnõud.
Euroopa Komisjon on avaldanud otsekohalduva määruse eelnõu, milles kirjeldatakse muuhulgas nõudeid pakendite turulepaneku vähendamiseks, korduskasutuspakendi osakaalu tõstmiseks ja uuteks sihtarvudeks, mida pakendiettevõtjad peavad saavutama aastaks 2030.
Pakendi ja pakendijäätmete määruse ettepanekuga saab tutvuda siin: EUR-Lex – 52022PC0677 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

16.01., 20.01., 24.01.2023 Mentorite programmi pilootkoolitused 2023
Eesti Kaupmeeste Liidus alustatakse mentorlusprogrammi välja töötamist, soodustamaks uute poetöötajate paremat sisseelamist ja vaimse tervisega hakkama saamist. Fookus on kaupluste töötajatel ja eriti teenindajatel.
Jaanuaris korraldasime koostöös pilootrühmaga kolm testkoolitust.

2022

23.09.2022 Kaupmeeste Liidu visiooniseminar ja juubeliõhtusöök
Eesti Kaupmeeste Liit tähistas oma 25. tegutsemisaastat. Juubeli puhul toimus pidulik visiooniseminar ja õhtusöök Kultuurikatla ruumides, millega tänasime oma liikmeid ja koostööpartnereid.

Vaata lähemalt:

03.03.2022 Muutuvtunnilepingute virtuaalne infotund jaekaupmeestele
Eesti Kaupmeeste Liit korraldas koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Tööinspektsiooniga infotunni kaubandussektori esindajatele, kus räägiti muutuvtunnilepingute kasutamise tingimustest ja kogemustest jaekaubanduses.
Infotunnis tutvustasid riigi esindajad  muutuvtunnilepingute pilootprojekti eesmärki ja tingimusi ning planeeritud kontrolle ja tulemuste mõõtmist. Jaekaupmeeste vaatenurgast rääkis Prisma Peremarketite personalijuht oma ettevõtte kogemuslugu kui kaupmees, kes on teinud ettevalmistused muutuvtunnilepingute kasutuselevõtuks.

Loe lähemalt:

21.03.2022 Infotund ettevõtjatele seoses tarbijakaitseseaduse muudatustega
Kohtumisel selgitati direktiivist (EL) 2019/2161 (nn Omnibus direktiiv) tulenevaid muudatusi tarbijakaitseseaduses, mis jõustusid 28.05.2022. Muudatusi tutvustasid Kristina Jerjomina (tarbijakaitse ja kaubanduse nõunik) ja Merike Koppel (ettevõtluskeskkonna valdkonnajuht) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist.

Ettekande ja koostatud KKK-dega saate tutvuda Juhendite rubriigis

2021

11.06.2021 Muutuvtunnilepingute teemaline virtuaalne infoseminar
Seminaril annavad Sotsiaalministeeriumi vastutavad ametnikud ülevaate tingimustest mida jaekaupmees peab täitma, et ta võiks kuni 2023. aasta lõpuni pakkuda oma ettevõtte töötajatele muutuvtunnilepinguid.
Tööinspektsioon tutvustab plaane järelevalveks ja vastab küsimustele. Oluline osa seminarist on küsimuste ja vastuste voor ning arutelu. Eesmärk on, et ettevõtted, seadusandja ja järelevalvet tegema asuvad ametnikud saaksid muutuvtunnilepingute nõuetest ühtmoodi aru. Selle saavutamiseks ootame ka osalevate ettevõtete spetsialistide valmisolekut selgitusteks ja kaasamõtlemiseks.

2020

23.03.2020 Arutelu keskkonnasõbraliku pakendi teemal
Jäätmete sorteerimise teemaline ümarlaud koostöös taaskasutusorganisatsioonidega.

03.03.2020 Kaupmeeste Liidu ja Tööinspektsiooni ümarlaud
Põhiteema: Töösuhte lõpetamine ning levinud vaidluspõhjused, töötaja korrektne hoiatamine ja selle vormistamine, keeruliste olukordade lahendamine. Lisateemad: Tööinspektsiooni tööplaanid ja enamlevinud kaasused.

20.02.2020 Kaupmeeste Liidu infopäev ja ekskursioon pakendi keskkonnasõbralikkuse suurendamiseks EstPak Plastik AS tehases.
Koostöös Eesti Plastitööstuse Liiduga toimus kohtumine Eesti kõige innovaatilisemas toidupakendite tootmises EstPak Plastik AS, mis toodab EFSA loal (Euroopas haruldane sekundaarse plastitoorme kasutamise korral ) 100% taaskasutatud rPET materjalist toidupakendeid. Toimus ringkäik EstPak Plastik tehases, mille käigus tutvustati rPET kasutusvõimalusi (võimalused ja piirangud). Pärast ringkäiku toimus arutelu teemadel:

 • Kui keskkonnasõbralikuks saame minna, maksmata lõivu toiduohutuses?
 • Millised on täna üldised hinnad maailmaturul, kui võrrelda esmase ja sekundaarse plasti toorainet?
 • Millised saavad olla sektorite ühised sõnumid täna ja tulevikus, aitamaks kaasa mõistlike regulatsioonide loomisele?

2019

28.11.2019 Infopäev koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga
Teemad: VTA järelevalve prioriteetsed suunad, rikkumiste statistika, turuülevaade ja uudised.

29.10.2019 ja 12.11.2019 Infopäevad koostöös Tööinspektsiooniga
Teemad: tööaja summeerimine ja enamlevinud probleemid ja erandid tööajafondi arvestamisel ning töö- ja puhkeaja järgimisel, tööergonoomika ja psühhosotsiaalsed ohutegurid ning tööandja roll töötaja vaimse tervise kaitsmisel (töökiusamine).

15.10.2019 Infopäev töötajate keeleõppest ja IT-oskuste arendamisest
Teemad: töötajate keeleõppe võimalused, toetused, iseseisva õppe kompenseerimine. Maxima kogemuslugu ja õppetunnid töötajate keeleõppega. Infopäev toimus koostöös Integratsiooni Sihtasutuse, Töötukassa ja SA Innovega.

28.08.2019 Kaubanduse mainekampaania strateegilise plaani arutelu
Mainekampaania „Vali amet, mis rõõmustab! Tule tööle kaubandusse!“ pikaajalise plaani ja tegevuskava tutvustus liikmetele. Arutelu ja töörühmale tagasiside.

07.05.2019 Infopäev kaupmeestele küberturvalisusest. Kuidas kaupmees saab ennast kaitsta küberünnakute eest?
Teemad: küberturvalisuse olukord Eestis, peamised ohud ettevõtjale, veebileht ja e-post, küberhügieen. Infopäeval esinesid Riigi Infosüsteemi Ameti operatiivkeskus, tehnokratt Peeter Marvet ja Security Software.

16.04.2019 Infopäev kaupmeestele alkoholi-ja reklaamiseaduse muudatustest
Teema: muutunud nõuded ja tõlgenduskohad uuenenud alkoholi- ja reklaamiseaduses.
Kaupmeeste Liidu, Sotsiaalministeeriumi ja Tarbijakaitseameti koostöös valminud juhendi “Alkohoolsete jookide jaekaubanduse müügikohas väljapanekuks ja reklaamiks”  tutvustus ja Rimi kogemuslugu. TTJA ettekanne senisest menetluspraktikast.

28.03.2019 Infopäev ebaausate kaubandustavade direktiivist
Teemad: Euroopa Liidu ebaausate kaubandustavade direktiiviga kehtestatavad nõuded kaupmehe lepingulistele suhetele toiduainete tarnijatega. Ettekanne Maaeluministeeriumi vastutavalt ametnikult. Tarneahela Heade Tavade meeldetuletav tutvustus Kaupmeeste Liidu poolt.

12.02.2019 Infopäev alkoholi-, reklaami- ja tubakaseaduse muudatustest Tartus
Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond korraldas tasuta infopäeva “Alkoholi-, reklaami- ja tubakaseaduse muudatused”, mille sihtgrupiks olid alkohoolsete jookide ja tubakatoodetega kauplejad.

2018

21.11.2018 Infopäev Tallinna kaupmeestele, kus tutvustati uut välireklaamide eelkooskõlastuse korda ja keskkonda (TERA)
Kaupmeeste Liit korraldas koos Tallinna Ettevõtlusametiga kaupmeestele infopäeva, kus tutvustati uut välireklaamide eelkooskõlastuse korda ja keskkonda.
Tallinna Linnavolikogu võttis aprillis vastu uue välireklaamide kooskõlastamise korra (TERA), mis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2019.
Infopäeval saadi vastused ka eelnevalt esitatud küsimustele.
Ettekanne: TERA rakendamine-Infopäev_21.11.2018

26.10.2018 5. Toidutööstuse ja kaubanduse koostöö konverents: “Tarneahela efektiivsus muutuste tuules”
Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Eesti Kaupmeeste Liidu 5. koostöö konverents toimus traditsiooniliselt Toidumessi „FoodFest 2018“ raames.

5.04.2018 Seminar andmekaitsereformist fookusega kaubandussektoril
Teemad: Kliendikaardid ja lojaalsusprogramm; kampaaniad; turvakaamerad; ostuajalood jm big data kasutamine; turundustegevuse piirangud – mida ja kellele tohib e-postiga saata; e-poodide eripärad. Infopäeval esinesid advokaadibüroo Ellex Raidla ja Andmekaitseinspektsiooni esindajad.