Seminarid ja koolitused

Seminarid ja koolitused

2021
 • Muutuvtunnilepingute teemaline virtuaalne infoseminar 11.06.2021 kell 13.00-15.00

  Seminaril annavad Sotsiaalministeeriumi vastutavad ametnikud ülevaate tingimusest, mida jaekaupmees peab täitma, et ta võiks kuni 2023. aasta lõpuni pakkuda oma ettevõtte töötajatele muutuvtunnilepinguid.
  Tööinspektsioon tutvustab plaane järelvalveks ja vastab küsimustele.

  Räägime ka mõõdikutest, mida on plaanis kasutada, hindamaks piloodi edukust. Kui muutuvtunnilepingud osutuvad hinnatud võimaluseks tööaja paindlikkuse loomisel nii tööandjate kui töötajate seas, on võimalik see formaat võtta püsivalt üle Eesti tööõigusse. Oluline osa seminarist on küsimuste ja vastuste voor ning arutelu. Eesmärk on, et ettevõtted, seadusandja ja järelevalvet tegema asuvad ametnikud saaksid muutuvtunnilepingute nõuetest ühtmoodi aru. Selle saavutamiseks ootame ka osalevate ettevõtete spetsialistide valmisolekut selgitusteks ja kaasamõtlemiseks.

  Ajakava

  13.00-13.10 Sissejuhatus ja ülevaade kokkuleppe saavutamise protsessist ja taustsüsteemist, Nele Peil (Eesti Kaupmeeste Liit).

  13.10-13.30 Muutuvtunnilepingute tingimuste tutvustamine ja plaanid mõjude hindamiseks. Ulla Saar (Sotsiaalministeerium).

  13.30-14.00 Arutelu ja küsimused täidetavate tingimuste ja mõjude hindamise teemadel. Kõik osalejad, modereerib Nele Peil

  14.00-14.15 Muutuvtunnilepingute järelevalve plaan. Liis Naaber-Kalm (Tööinspektsioon)

  14.15- … Arutelu ja küsimused järelevalve teemadel ning kokkuvõte

2020
 • Arutelu keskkonnasõbraliku pakendi teemal 23.03.2020
  Jäätmete sorteerimise teemaline ümarlaud koostöös taaskasutusorganisatsioonidega.
 • Kaupmeeste Liidu ja Tööinspektsiooni ümarlaud 03.03.2020 
  Põhiteema: Töösuhte lõpetamine ning levinud vaidluspõhjused, töötaja korrektne hoiatamine ja selle vormistamine, keeruliste olukordade lahendamine.
  Lisateemad: Tööinspektsiooni tööplaanid ja enamlevinud kaasused.
 • Kaupmeeste Liidu infopäev ja ekskursioon pakendi keskkonnasõbralikkuse suurendamiseks EstPak Plastik AS tehases 20.02.2020.
  Eesti Plastitööstuse Liiduga koostöös toimus kohtumine Eesti kõige innovaatilisemas toidupakendite tootmises EstPak Plastik AS, mis toodab EFSA loal (Euroopas haruldane sekundaarse plastitoorme kasutamise korral ) 100% taaskasutatud rPET materjalist toidupakendeid.Toimus ringkäik EstPak Plastik tehases, mille käigus tutvustati rPET kasutusvõimalusi (võimalused ja piirangud). pärast ringkäiku toimus arutelu teemadel:

  • Kui keskkonnasõbralikuks saame minna maksmata lõivu toiduohutuses?
  • Millised on täna üldised hinnad maailmaturul, kui võrrelda esmase ja sekundaarse plasti toorainet?
  • Millised saavad olla sektorite ühised sõnumid täna ja tulevikus aitamaks kaasa mõistlike regulatsioonide loomisele?
2019
 • Infopäev koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga 28.11.2019 

  Teemad: VTA järelevalve prioriteetsed suunad, rikkumiste statistika, turuülevaade ja uudised.

 • Infopäevad koostöös Tööinspektsiooniga 29.10.2019 ja 12.11.2019 

  Teemad: tööaja summeerimine ja enamlevinud probleemid ja erandid tööajafondi arvestamisel ning töö- ja puhkeaja järgimisel, tööergonoomika ja psühhosotsiaalsed ohutegurid ning tööandja roll töötaja vaimse tervise kaitsmisel (töökiusamine).

 • Infopäev töötajate keeleõppest ja IT-oskuste arendamisest 15.10.2019

  Teemad: töötajate keeleõppe võimalused, toetused, iseseisva õppe kompenseerimine. Maxima kogemuslugu ja õppetunnid töötajate keeleõppega. Infopäev toimus koostöös Integratsiooni Sihtasutuse, Töötukassa ja SA Innovega.

 • Kaubanduse mainekampaania strateegilise plaani arutelu 28.08.2019

  Mainekampaania „Vali amet, mis rõõmustab! Tule tööle kaubandusse!“ pikaajalise plaani ja tegevuskava tutvustus liikmetele. Arutelu ja töörühmale tagasiside.

 • Infopäev kaupmeestele küberturvalisusest. Kuidas kaupmees saab ennast kaitsta küberünnakute eest? 07.05.2019   

  Teemad: küberturvalisuse olukord Eestis, peamised ohud ettevõtjale, veebileht ja e-post, küberhügieen. Infopäeval esinesid Riigi Infosüsteemi Ameti operatiivkeskus, tehnokratt Peeter Marvet ja Security Software.

 • Infopäev kaupmeestele alkoholi-ja reklaamiseaduse muudatustest 16.04.2019  
  Teema: muutunud nõuded ja tõlgenduskohad uuenenud alkoholi- ja reklaamiseaduses.
  Kaupmeeste Liidu, Sotsiaalministeeriumi ja Tarbijakaitseameti koostöös valminud juhendi “Alkohoolsete jookide jaekaubanduse müügikohas väljapanekuks ja reklaamiks” tutvustus ja Rimi kogemuslugu. TTJA ettekanne senisest menetluspraktikast.
 • Infopäev ebaausate kaubandustavade direktiivist. 28.03.2019   

  Teemad: Euroopa Liidu ebaausate kaubandustavade direktiiviga kehtestatavad nõuded kaupmehe lepingulistele suhetele toiduainete tarnijatega. Ettekanne Maaeluministeeriumi vastutavalt ametnikult. Tarneahela Heade Tavade meeldetuletav tutvustus Kaupmeeste Liidu poolt.

 • Infopäev alkoholi-, reklaami- ja tubakaseaduse muudatustest Tartus 12.02.2019
  Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond korraldas tasuta infopäeva “Alkoholi-, reklaami- ja tubakaseaduse muudatused”, mille sihtgrupiks olid alkohoolsete jookide ja tubakatoodetega kauplejad.
2018
 1. Infopäev Tallinna kaupmeestele, kus tutvustati uut välireklaamide eelkooskõlastuse korda ja keskkonda (TERA). 21.11.2018
  Kaupmeeste Liit korraldas koos Tallinna Ettevõtlusametiga kaupmeestele infopäeva, kus tutvustati uut välireklaamide eelkooskõlastuse korda ja keskkonda.
  Tallinna Linnavolikogu võttis aprillis vastu uue välireklaamide kooskõlastamise korra (TERA), mis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2019. Määrus on siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/427042018008
  Infopäeval saadi vastused ka eelnevalt esitatud küsimustele.
  Ettekanne: TERA rakendamine-Infopäev_21.11.2018
 2. 5. Toidutööstuse ja kaubanduse koostöö konverents: “Tarneahela efektiivsus muutuste tuules” 26.10.2018
  Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Eesti Kaupmeeste Liidu 5. koostöö konverents toimus traditsiooniliselt Toidumessi „FoodFest 2018“ raames.
 3. Seminar andmekaitsereformist fookusega kaubandussektoril 5.04.2018
  Teemad: kliendikaardid ja lojaalsusprogramm; kampaaniad; turvakaamerad; ostuajalood jm big data kasutamine; turundustegevuse piirangud – mida ja kellele tohib e-postiga saata; e-poodide eripärad. Infopäeval esinesid advokaadibüroo Ellex Raidla ja Andmekaitseinspektsiooni esindajad.
2017
 1. 4. Toidutööstuse ja kaubanduse koostöö konverents: “Efektiivsus ja jätkusuutlikkus tarneahelas” 27. 10.2017 
  Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Eesti Kaupmeeste Liidu 4. koostöö konverents toimus traditsiooniliselt Toidumessi „FoodFest 2017“ raames.
 2. Kaubandusvaldkonna koostöövõimaluste seminar teadlastega 18.10.2017
  Kaupmeeste Liit koostöös ADAPTER’iga korraldas oma liikmetele kaubandusvaldkonna koostöövõimaluste seminari teadlastega. Ettekanded tegid Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli õpetlased ja professorid. Üritust toetas Tallinna Ettevõtlusamet.
 3. Tallinna Ettevõtluspäeva Noorte Inspiratsioonilabori Kaubandusala 04.-05.10.2017 
  Osalesime SpaceX sündmuskeskuseses Tallinna Ettevõtluspäeva eriprojekti “Noorte Inspiratsioonilabor” raames kaubanduse alaga, kus noortele näidati mitmekesiseid karjäärivõimalusi kaubanduses. Oma tööd ja valdkonda tutvustasid tänased edukad ostujuhid, suhtekorraldajad, teenindusspetsialistid, kaupluste juhatajad, koolitusjuhid jne. Spetsialistide käe all lahendati valdkonna praktilisi ülesandeid, et saada ettekujutus töö sisust. Noortega vestlesid Kaubamaja, Circle K, Selveri, COOPi, Rimi, Prisma ja ABC Supermarketsi parimad spetsialistid. Infot sai ka kooli kõrvalt töövõimaluste kohta juhtivates kaubandusettevõtetes. Kogu kaubanduse ala tegevust koordineeris Kaupmeeste Liit.
  Ürituse õnnestumisele aitasid kaasa meie liidu liikmed Nixor EE, ABC Supermarkets AS, Selver AS, Rimi Eesti Food AS, Põldma Kaubanduse AS; Prisma Peremarketid AS, Coop Eesti Keskühistu ja Circkle K Eesti AS.
 4. Palmiõli teemaline hommikukohv „Palmi all” 07.06.2017
  Kaupmeeste Liit ja MTÜ Mondo korraldasid jaemüüjate ostuvaldkonna, omamärgitoodete (private label) ja vastutustundliku ettevõtluse spetsialistidele suunatud palmiõliteemalise infoseminari. Arutleti selle üle, millised on meie kauplusekettide võimalused ja ka takistused, et meil saadavad tooted oleksid tehtud õiglaselt toodetud palmiõlist.
 5. Brent McKenzie koolitus „Jaekaubanduse juhtimine“ 03.-05.02. ja 22.-23.04.2017
  Kaupmeeste Liit koostöös TÜ majandusteaduskonnaga korraldas kahesessioonilise kursuse „Jaekaubanduse juhtimine“, mida viis läbi Kanada University of Guelph professor Brent McKenzie. Kursuse peamised teemad olid jaekaubanduse strateegiad ja formaadid, kliendi analüüs (target shopper analysis), finantsanalüüs, hinnastamine, planeerimine kaubanduses, e-kaubanduse roll ning peamised teemad tarneahela juhtimises.  Brent McKenzie kohta vaata lähemalt:
 6. Pakendimaksu ümarlaud 05.04.2017
  Koostöös Kaubandus-Tööstuskoja ning Toiduainetetööstuse Liiduga korraldatud pakendimaksu ümarlaual rääkisid erinevad osapooled ja eksperdid Rahandusministeeriumi poolt välja töötatava  pakendimaksu eesmärkidest, probleemidest ja võimalikest mõjudest tarbijatele.
 7. Kuidas jaekettidega edukalt koostööd teha? Jaekettide-tootjate-hulgikaupmeeste ühisseminar 28.03.2017
  Kuuendal jaekettide-tootjate-hulgikaupmeeste ühisseminaril toimus kolm vestlusringi teemadel: edukam koostöö, oma kauba letile saamise võimalused piiratud müügipinnaga kauplustes ja piiriäärse kaubanduse mõju Eesti jaekaubandusele ja tootjatele. Vestlusringides osalesid Maxima, Selveri, Rimi, Prisma, R-Kioski, Circle K, Coop Eesti ja Olerexi esindajad. Vestlusringi piiriäärse kaubanduse mõjust Eesti jaekaubandusele ja tootjatele juhtis Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil.
 8. Seminar andmekaitsereformist 17.03.2017
  2018. aasta kevadel üle EL-i jõustunud andmekaitsereform tõi endaga kaasa laialdased uued õigused tarbijale ning olulised kohustused ettevõtjatele, kes töötlevad isikuandmeid (nt. kliendikaart-mida klient ostis, tarbijamängude võitjad, CRM süsteem). Väga praktilisel seminaril tutvustasid fookusega kaubandussektoril, uue süsteemi nõudeid kaupmeestele Andmekaitseinspektsiooni IT-nõunik Urmo Parm ja advokaadibüroo Jesse & Kalaus partner, Mari Matjus.
2016
 1. Kuidas kasutada kliendiandmeid enda kasuks. 17.02.2016
  Tehti tutvust innovaatiliste andmeanalüüsi lahendustega, mis aitavad kaubanduses müüki edendada ja klientide lojaalsust tõsta. Seminari eesmärgiks oli tutvustada uusimaid andmeanalüüsi võimalusi ja meetodeid jaekaubanduses ja logistikas ning selgitada, kuidas andmeid tulemuslikult oma äri jaoks ära kasutada. Seminari viis läbi Silver Traat Tarkvara Arenduskeskusest.
 2. Tarbijakaitseameti infoseminar kauplejatele. 26.02.2016
  Tarbijakaitseameti infoseminari raames saadi ülevaate 1. märtsil 2016 jõustuvatest tarbijakaitseseaduse muudatustest, piiriülesest kaebuste lahendamisest ja ODR-platvormist ning tarbijavaidluste komisjoni tööpõhimõtetest ja muudatustest uue seaduse valguses. Seminar toimus Kaupmeeste Liidu ja E-kaubanduse Liidu koostöös.
 3. Seminar “Pakendiaktsiis – peamised probleemid ja praktilised lahendused Eesti kaupmehele“ 15.03.2016
  Kaupmeeste Liidu ja E-kaubanduse Liidu ühisseminaril rääkis uusimatest arengutest pakendiaktsiisi valdkonnas riigi vaates Maksu-ja tolliameti peajurist Lembit Sullakatko ning olulist kohtupraktikat tutvustas RASK advokaadibüroo advokaat Villy Lopman.
 4. Kaupmeeste Liidu ja Õpilasmaleva koostööprojekti „Minu suvi kaubanduses“ infoseminar. 20.04.2016
  Sihtasutuse Õpilasmalev tegevjuht Ott Väli ja kliendihaldur Egert Eenmaa tutvustasid õpilasmaleva tegevust Tallinnas. Oma kogemusi jagas Circle K Eesti peadirektor Kai Realo.
 5. Seminar “Peamised probleemid ja võimalikud lahendused alkoholi müügil“. 26.04.2016
  Kaupmeeste Liidu seminari eesmärgiks oli jagada KL liikmete kogemust nii peamistest probleemidest kui ka rakendatavatest ja töötavatest lahendustest alkoholi müügil (aitamaks müüjat alkoholi müügil tekkivate ebameeldivate olukordade lahendamisel) eelkõige seoses müügist keeldumisega joobes klientidele. Seminaril esinesid Riina Raudne ja Triin Sokk Terve Eesti SA-st ning Katrin Bats Rimi Eesti Food AS-st tutvustas oma ettevõtte kogemusi töötajate koolitamisel. Tegevjuht Riin Savi tutvustas Kaupmeeste Liidu koostatud alkoholi müügi juhendit ja tegi ülevaate probleemidest alkoholi müügil kaupmeeste seisukohast.
 6. Kaupmeeste Liidu 20.aastapäeva visiooniseminar ja pidulik vastuvõtt. 25.05.2016
  Eesti Kaupmeeste Liit tähistas NO99 teatrimajas oma 20. tegevusaastat visiooniseminariga „Tuleviku kaubandus – kas oleme selleks valmis?“, kus arutati tulevikustsenaariume nii kaubanduses kui ühiskonnas üldiselt. Enda mõtteid avaldasid ettevõtlusminister Liisa Oviir, TTÜ riigirahanduse professor Karsten Staehr, Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Jaanus Vihand, Circle K Eesti peadirektor Kai Realo ning TÜ Kliinikumi neurokirurg Toomas Asser.
 7. Ümarlaud „Aktsiisikaubad ja salaturg“. 09.06.2016 
  Ümarlaud toimus Maksumaksjate liidu ja Kaupmeeste liidu koostöös. Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Riin Savi esines ettekandega „Aktsiisipoliitika ja salakauba mõju legaalsele müügile Eestis“.
 8. Koostöökonverents „Ausad ärisuhted toidu tarneahelas – müüt või tegelikkus?“ 28.10.2016
  Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Kaupmeeste Liidu ja ECR Baltic 3. koostöö konverents toimus taaskord Toidumessi „FoodFest 2016“ raames.