Kaupmeeste Liidu avalik kokkulepe tõstis maskide kandmise kauplustes ligi 95 protsendini

Seoses kaubanduspindade sulgemisega alates 11. märtsist 2021 uuendavad Kaupmeeste Liidu liikmed oma 25. veebruaril sõlmitud vabatahtlikku kokkulepet, mis loodi eesmärgiga tõkestada koroonaviiruse levikut kaubanduspindadel.

Kaupmehed jätkavad vähemalt märtsi lõpuni muutumatul kujul nelja eneseregulatsiooni kokkuleppega:

  • Lisame kaubanduskeskuste ja kaupluste sisekorraeeskirjadesse nõuded, et töötajad ja külastajad peavad kandma maski. Teeme kõik endast oleneva, et töötajad ja külastajad kannaksid maski.
  • Sulgeme kaubanduse üldkasutatavatel pindadel istumis- ja mängualad. Lülitame välja avaliku wifi. Teeme endast oleneva, et kaubanduskeskustes ja kauplustes ei toimuks ajaveetmist.
  • Me ei luba üldkasutatavatel pindadel aktiivmüüki ja kauplustes degusteerimisi.
  • Peatame inimesi poodlema kutsuvad suuremahulised allahindluskampaaniad füüsilistes poodides (ei puuduta tavapäraseid toodete hinnaalandusi)

Viimase kahe nädala kogemus näitas, et kaupmeeste avalikul kokkuleppel oli märkimisväärne mõju maski kandmise nõude täitmisele. Üle Eesti on Kaupmeeste Liidu eneseregulatsiooniga liitunud poodides maskikandjaid ca 95% külastajatest.

Kuna enamikes kaubanduskeskustes suletakse 11. märtsist peaaegu kõik poed ning suurtes ehitus-ja aianduspoodides ning muudes suurtes kauplustes lubatakse vaid drive in-müüki, kohandavad kaupmehed  kokkulepet, mis puudutab maski kandmise nõude järelevalvet, et viia see vastavusse uuenenud oludega.

Kaupmeeste Liidu juhi Nele Peili sõnul ei suuda vähesed lahtijäävad toidupoed ja apteegid nüüd, kus enamik kaubandust suletakse, katta kõigi kaubanduskeskuste uste turvatöötajatega mehitamise kulu.

“Samuti on kindel, et kaubanduskeskuste külastatavuses toimub mitmekümneprotsendiline langus, sest lahti jäävad vaid üksikud poed ja teenusepakkujad. Seetõttu on Kaupmeeste Liit kokku leppinud paindlikus lahenduses, kus maskikontroll võib toimuda ka keskuse sees või poodide sees,” ütles Peil.

Kaubanduskeskused võivad teha maski kandmise kontrolli keskusse sisenemisel või üldaladel või teenindussaalides või kokku leppida rentnikega, et maski kandmise vajadusele juhivad tähelepanu poed. Suurtes poodides, kus toimub vaid drive-in müük ja kliente siseruumidesse lasta ei tohi, ei ole ka uksel turvameeste hoidmine enam loogiline.

Maski kandmist nõutakse endiselt kõigilt kaupluste töötajatelt ja külastajatelt. Erandiks on alla 12-aastased lapsed ja inimesed, kes ei saa maski kanda puude või tõendatud tervisliku vastunäidustuse tõttu. Neil soovitab Kaupmeeste Liit katta nägu muul moel, näiteks salliga.

Maski kandmist mittesoovivatel inimestel soovitab Liit ostelda e-poodides. “Kuna kaubanduskeskused ja tänapäevased kauplused on parima ventileeritusega siseruumid turul, suudame me tagada müüjate ja teenindajate jaoks maksimaalselt ohutu töökeskkonna, mis praegustes oludes võimalik, kui kõik külastajad kannavad maski,” lisas Peil.

Kaubandusvaldkonnas töötab enam 77 000 inimest ehk iga kümnes tööealine inimene Eestis.

Uuendasime oma koroonameetmete juhendit. Taiendavate koroonameetmete selgitused märts 2021

Foto: Unsplash, Atoms