Alates 01.03.2021 võetakse osadel energiamõjuga toodetel kasutusele uus energiamärgistus.

Uues energiamärgistuses kasutatakse kõikide tootegruppide puhul ainult tähti A-st G-ni. Esialgu jääb tühjaks A-klass. See jäetakse tulevastele veelgi energiatõhusamatele mudelitele. Praeguste tehnoloogiate järgi kõige energiatõhusamad tooted on edaspidi klassides B või isegi C. See tähendab näiteks, et külmikust, millel on praegu A +++ silt, võib saada C-kategooria, ehkki külmik on sama energiatõhus kui varem.

Uuele energiamärgistusele üleminek toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1369 alusel ja see toimub järk-järgult tootegruppide kaupa. 2021. aasta jooksul muudetakse viie tootegrupi energiamärgistusi.

Energiamärgised muutuvad alates 1. märtsist 2021:

• nõudepesumasinad (Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2017)

• pesumasinad (Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2014)

• külmutus- ja jahutusseadmed (Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2016)

• kuvarid ja telerid (Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2013).

Alates 1. septembrist 2021 muutuvad valgusallikate (lambid ja sisseehitatud lampidega valgustid) (Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2015) energiamärgised.

See tähendab, et nende tootegruppides tuleb müügikohtades alates 2021. aasta 1. märtsist ja valgusallikatel 2021. aasta 1. septembrist kasutusele võtta uued energiamärgised ning vanad energiamärgised tuleb asendada müügikohtades pärast mõningat üleminekuperioodi (kodumasinatel selleks aega 2 nädalat, lampidel 12 kuud). Sellest tulenevalt tuleb tarnijatel (tootjad ja importijad) tagada, et müügikohtades oleks müüjatel võimalik varustada sellised tooted uute energiamärgistega ja kätte saadavad on uued toote teabelehed. Tarnijatel tuleb nende poolt tarnitavad tooted kanda ka Euroopa energiamärgistuse tooteregistrisse. Müüjatel aga tuleb tagada, et selline toode oleks müügikohas varustatud uue energiamärgisega ja kliendile oleks toote teabeleht kätte saadav.

Lihtsustatud energiamärgise näidis

Noole värvina kasutatakse energiaklassile vastavat värvi.
Erandjuhul, kui visuaalne reklaam, tehnilised reklaammaterjalid ja trükiste alusel toimuva kaugmüügi materjalid on trükitud ühevärviliselt, võib esitada noole ühevärviliselt.

Pikemalt on võimalik energiamõjuga toodete uue energiamärgistuse kohta teavet saada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt: https://www.ttja.ee/et/uued-energiamargistused-alates-01032021

Täiendava info vajadusel või probleemide tekkimisel energiamärgiste vahetamisel, palun andke teada e-posti aadressil info@ttja.ee.

Jaga uudist: