Alkoholimüügi juhend

  1. Avaleht
  2. Juhendid
  3. Alkoholimüügi juhend

Eesti Kaupmeeste Liidu juhend jaekaupmeestele alkohoolsete jookide müügiks, jaekaubanduse müügikohas väljapanekuks ja reklaamiks

Käesolev juhend on kokku pandud 2015. aastal välja antud Kaupmeeste liidu juhendist jaemüüjatele alkohoolsete jookide müügil ning 2018. aastal välja antud Kaupmeeste Liidu ja Sotsiaalministeeriumi juhendist alkohoolsete jookide jaekaubanduse müügikohas väljapanekuks ja reklaamiks.

2018.aasta juhendi koostamiseks kohtus perioodil jaanuar-juuni 2018 töörühm, kuhu kuulusid Kaupmeeste Liidu, Sotsiaalministeeriumi, Tarbijakaitseameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad. Juhendi koostamisel on arvestatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti soovitustega ja seisukohtadega alkohoolsete jookide väljapaneku ja reklaami järelevalves. Tarbijakaitseamet loeb antud juhendit turu heaks praktikaks ja eneseregulatsiooni aluseks.

Juhendit uuendati Kaupmeeste Liidu ja Sotsiaalministeeriumi koostöös 2021 aasta maikuus 20.07.2020 vastu võetud alkoholiseaduse muudatustega. Samaaegselt toodi juhendisse sisse ka 2015. aasta juhendis sisaldunud info, et hõlbustada info leidmist ja tuua see kokku ühte valdkondlikku juhendmaterjali. Juhendis olevate juhiste vastavust seadusele 2021. aasta juuni seisuga kinnitavad Kaupmeeste Liit ning Sotsiaalministeeriumi Rahvatervise osakond.

Koostöös Sotsiaalministeeriumiga täiendame alkoholi väljapaneku juhendit täpsema infoga.
Juhend on 26.07.2021 seisuga ja ootab sügise jooksul uuendamist tubaka väljapanekut puudutavas punktis.

Alkoholimüügi juhend 2021

Alkoholipakendil kohustuslikuna esitatud võõrkeelse teabe tõlge