Liikmed ja liikmelisus

  1. Avaleht
  2. Liikmed ja liikmelisus

Astu liikmeks

Eesti Kaupmeeste Liidu liikmeks astuda soovijal tasub tutvuda Põhikirja ja Hea Kaubandustavaga ning esitada juhatusele avaldus, saates selle e-mailile info@kaupmeesteliit.ee.

Lisainfo: Nele Peil, tel 53 506 825, e-mail info@kaupmeesteliit.ee

Liikmemaksu määrad

Liiduga liitumisel on ühekordne liitumistasu 190 eurot.

Kaupmeeste Liidu tegevust rahastatakse liikmemaksudest. Liikmemaksu periood on kalendriaasta. Liikmemaksu tasutakse kvartalimaksena 4 korda aastas ja liikmemaksu aluseks on liikmesettevõtte aastase netokäibe suurus.

Vaata liikmemaksu suurust
Aasta müügitulu, mln € Liikmemaks kvartalis, €
Täisliige
kuni 3 150
3 – 5,9 300
6 – 12,9 600
13 – 20,9 660
21 – 29,9 840
30 – 50,9 990
51 – 65,9 1170
66 – 100,9 1320
101 – 150,9 1500
151 – 250,9 1950
251 – 350,9 2250
üle 351 2400

Miks olla Kaupmeeste Liidu liige?