Muutuvtunnilepingute infotund jaekaupmeestele

 1. Avaleht
 2. Üritused
 3. Seminarid ja koolitused
 4. Muutuvtunnilepingute tasuta infotund jaekaupmeestele

Muutuvtunnilepingute infotund jaekaupmeestele

03.03.2022 / 10.00 – 11.30
Asukoht: MS Teams veebikeskkond

Eesti Kaupmeeste Liit korraldas koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Tööinspektsiooniga tasuta infotunni kaubandussektori esindajatele, kus räägiti muutuvtunnilepingute kasutamise tingimustest ja kogemustest jaekaubanduses.

Eelmise aasta detsembris jõustus Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus, mis võimaldab jaekaubanduses sõlmida paindlikumaid töölepinguid.

Muutuvtunnilepingud:

 • Muutuvtunnilepingud pakuvad rohkem paindlikkust, kuna töötajal on võimalik võtta juurde lisatunde ja kaupmehel katta soodusmüügi kampaaniate aegset ajutiselt suurenenud tööjõu vajadust.
 • Muutuvtunnilepingud ei kaota ületunnitööd.
 • Muutuvtunnilepinguid saab sõlmida töötaja ettepanekul ja organisatsioonis, kus on vähemalt 6 töötajat.
 • Muutuvtunnilepingud on võetud kasutusele töölepinguseaduse muudatusega, mis võimaldab aastani 2024 testida, kas need toovad töösuhetesse paindlikkust ning kas väheneb võlaõiguslike lepingute sõlmimine, mis ei paku töötajale selliseid sotsiaalseid garantiisid, nagu tööleping.

Infotunnis tutvustasid riigi esindajad omalt poolt muutuvtunnilepingute pilootprojekti eesmärki ja tingimusi, aga samuti ka planeeritud kontrolle ja tulemuste mõõtmist.

Jaekaupmeeste vaatenurgast rääkis Prisma Peremarketite personalijuht oma ettevõtte kogemuslugu kui kaupmees, kes on teinud ettevalmistused muutuvtunnilepingute kasutuselevõtuks.

Räägiti sellest:

 • millised olid ettetulnud raskused,
 • võimalikud investeeringud programmide ja süsteemide muutmiseks,
 • millised olid kaalutluskohad ja
 • kas üldse tasub muutuvtunnilepinguid sõlmida.

Uus regulatsioon tugineb 2021.a aprillis Eesti Kaupmeeste Liidu, Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Sotsiaalministeeriumi vahel sõlmitud hea tahte kokkuleppele. Seadus on kehtestatud tähtajalisena, sest see võimaldab 2023 aasta jooksul selle mõjusid kaubandussektori tööjõu olukorrale hinnata. Mõjude mõõtmise tulemusel saab otsustada, kas muutuvtunnikokkulepete sõlmimist on otstarbekas pikendada ning kas tingimusi tuleks muuta ja/või laiendada muutuvtunnilepinguid ka teistele sektoritele.

Üritus on avatud kõigile jaekaupmeestele ja toimub MS Teams keskkonnas.

Infotund on kõikidele osalejatele tasuta.

Lisainfo sisu ja osalemist puudutavates küsimustes võtta ühendust:
telefonil +372 53 506 825, e-post info@kaupmeesteliit.ee

Ajakava

10.00 – 10.30

Sotsiaalministeerium ja Tööinspektsioon
Riigi esindajad tutvustavad omalt poolt muutuvtunnilepingute pilootprojekti eesmärki ja tingimusi, aga samuti ka planeeritud kontrolle ja tulemuste mõõtmist.

10.30 – 10.50

Küsimused ja vastused

10.50 – 11.10

Kogemuslugu Prisma Peremarketilt
Jaekaupmeeste vaatenurgast räägib Prisma Peremarketite personalijuht oma ettevõtte kogemuslugu kui kaupmees, kes on teinud ettevalmistused muutuvtunnilepingute kasutuselevõtuks.

11.10 – 11.30

Küsimused ja vastused

Kokkuvõte infotunnist