Juba 10. korda – vali Aasta Kaubandustegu 2023!

Eesti Kaupmeeste Liit kutsub üles esitama oma kandidaadi

AASTA KAUBANDUSTEGU 2023 auhinnale!

Kutsume üles esitama nominente Aasta Kaubandusteo konkursile. Soovime sellel aastal tunnustada suuri ja väiksemaid saavutusi erinevates valdkondades, olgu nendeks:

– tehniline innovatsioon

– uus kontseptsioon

– brändiuuendus

– arendusprojekt

– koostööprojekt

– ökouuendus

või midagi muud Eesti turul silmapaistvat ja mõjukat.

Konkursi eesmärgiks on leida kaubanduse edulugusid, millest oleks kolleegidel õppida ning tutvustada ja tunnustada edukaid kaubandusettevõtjaid. Finaliste kutsume sellel aastal enda tegemisi tutvustama Kaubanduse Aastakongressi laval, 4.oktoobril.

Kui leiate, et teie ettevõte või hoopis konkurent on silma paistnud millegi teistest eristuva või uuenduslikuga, siis ärge jätke seda enda teada, vaid esitage oma kandidaat kindlasti Aasta Kaubandusteo konkursile.

Kandidaate saab esitada 8.septembrini 2023 klikkides siin:

Aasta Kaubandustegude kandidaadid erinevates kategooriates on teretulnud, kui projekt leidis aset 2023. aastal ja vastab ühele või mitmele alljärgnevatest kriteeriumitest:

 • toonud kasu klientidele;
 • toonud kaasa ettevõtte või valdkonna erakordse majandusliku edu;
 • aidanud kaasa Eesti kaubanduse üldisele arengule ja maine kujundamisele;
 • aidanud tõsta Eesti kaubanduse rahvusvahelist konkurentsivõimet;
 • kontseptuaalselt silmapaistev (terviklahendus, uus arendus vms);
 • kaasa toonud positiivseid muudatusi ühiskonnas ja/ või ettevõttes;
 • taganud head suhted kaubandusettevõtja ja klientide, partnerite, tarnijate vahel;
 • paistnud silma innovaatilisusega, on loonud mõne tulevikku suunatud tehnoloogilise uuenduse;
 • paistnud silma töötajatest hoolimise ja töötingimuste parendamisega.

Kindlasti peab Aasta Kaubandustegu olema kooskõlas ausa ja eetilise kaubanduse põhimõtetega.

Palun levitage seda üleskutset ka oma koostööpartnerite hulgas!

Aasta Kaubandustegu võitja(d) valitakse Kaubanduse Aastakongressil 4.10.2023.

Eelmiste aastate võitjad on:

 • Reitan Convenience Estonia AS Eesti esimese mehitamata kaupluse avamise eest.
 • Eesti Kaupmeeste Liit muutuvtunnilepingute pilootprojekti eest.
 • Maxima Eesti OÜ Eesti esimese mobiilse ostupuldi turule toomise eest.
 • Pro Optika  Zeiss Vision Centre kontseptsioonikaupluse avamise eest.
 • COOP Eesti sularahateenuse kõikides COOP kauplustes võimaldamise eest
 • Astri Grupp Balti Jaama Turu arenduse eest
 • Rahva Raamat eristuva ja pidevalt üllatava ostukeskkonna eest
 • Apotheka Apteegid uue apteegikeskkonna kontseptsiooni ja innovaatilise tervisliku eluviisi edendamise eest
 • Circle K Eesti (Statoil Fuel & Retail Eesti AS) klienditeenindaja positiivse kuvandi loomise ja kaubandussektori maine kujundamise eest.

Fotol on 2022.aasta finalistid
Foto: Raul Mee